Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Zvezde in vesolje

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učitelj Biserka Gavez

Zvezde in vesolje je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci izpopolnjujejo znanja iz področja astronomije in fizike ter pridobijo nova znanja in izkušnje orientacije na nebu in opazovanja nočnega neba z optičnimi pripomočki. Pridobijo širša znanja o zvezdah in vesolju izven našega Osončja.

Učenci bodo spoznali/dobili:

razsežnost bližnjega vesolja,
spoznali koncept paralakse,
predstavo, da je Rimska cesta velika združba zvezd,
veliko raznolikost med sijem zvezd,
zbrali in uredili podatke o vesolju,
seznanili se z obstojem drugih galaksij,
občutek za različne velikostne skale.

Pri pouku bo veliko praktičnega dela v razredu in zunaj razreda. Učenci se bodo srečali s pojmi o zvezdah in vesolju. Izvedli bomo nočno in dnevno opazovanje neba, kjer bodo učenci skozi teleskop podrobneje opazovali nebesna telesa v našem Osončju in v širši bližini. V okviru nočnega opazovanja neba se bodo učenci podrobneje seznanili z orientacijo na nebu, kjer bodo spoznali značilne zvezde in ozvezdja na naši geografski širini. Naučili se bodo uporabljati vrtljivo zvezdno karto. Znanje bodo učenci dopolnjevali s prebiranjem literature in s pomočjo elektronskih medijev. Če bo mogoče, bomo organizirali astronomsko opazovanje, kjer bodo učenci skozi teleskop in binokular opazovali nočno nebo. Če bo mogoče, bomo obiskali PLANETARIJ ali NOORDUNG center in druge zanimivosti s področja astronomije.

Ocenjevanje:

izdelki,
plakati,
terenske vaje,
raziskovanje pri pouku.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 8:06 |