Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Projekti iz fizike in ekologije

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učitelj Biserka Gavez Jaballah

Projekti iz fizike in ekologije bodo učencem preko veliko praktičnega dela v razredu nudili možnost razumeti pojave v neživi naravi, jih opazovati in meriti nekatere preproste fizikalne količine. Nekatere pojave bodo učenci simulirali sami s poskusi. Spoznavali bodo pojave v ozračju, na tleh, v tleh, v tekočih in stoječih vodah. Spoznavali bodo osnovne fizikalne količine, ki jih je mogoče izmeriti v okolju in se priučili interpretacije meritev. Poskusili bodo razumeti bistvene povezave med posameznimi elementi okolja, ozračja in vode ter spoznali vire prenašanja in onesnaževanja. Praktično bodo spoznavali tudi kako se energija v okolju pretvarja v različne oblike in kako jo je mogoče uporabljati.

Učenci bodo spoznali/dobili:

izjemne pojave v naravi,
sežiganje odpadkov in biomase,
pretvarjanje energije vetra v električno energijo,
pretvarjanje sončne energije v električno energijo,
vodno erozijo,
opazovanje in merjenje padavin,
zakonitosti kalnosti vode,
opazovanje sprememb in značilnosti snežne odeje,
spremljanje razvoja vremena, zaznamovanje pojavov,
spoznavanje učinkov tople grede.

Pri pouku bo veliko praktičnega dela v razredu in zunaj razreda.

Ocenjevanje:

izdelki,
plakati,
terenske vaje,
raziskovanje pri pouku.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 15:42 |