Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Kontakt

OŠ Voličina
Vrtec Voličina
Vrtec Selce
Izjava o dostopnosti
Izjava o dostopnosti

Izjava se nanaša na Osnovno šolo Voličina in spletišče http://www.os-volicina.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA).

ZDSMA se ne nanaša na spletišča in mobilne aplikacije vrtcev, osnovnih ter srednjih šol, razen za vsebino spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanaša na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki.

ZDSMA v 2. alineji prvega odstavka 3. člena navaja, da če so informacije v skladu z ZDSMA dostopne prek drugega spletišča ali mobilne aplikacije, jih ni treba zagotavljati na spletišču ali v mobilni aplikaciji osnovne šole. Upravne informacije vseh slovenskih osnovnih šol so zbrane in objavljene na spletišču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Na spletni strani Arnesa je v prispevku Dostopnost spletišč vrtcev, osnovnih in srednjih šol zapisano:

"Vrtcem, osnovnim šolam in srednjim šolam po mnenju inšpekcije za informacijsko družbo ni potrebno izdelati začetne ocene o tem, v kolikšnem obsegu izpolnjevanje zahtev za njih pomeni nesorazmerno breme ter s tem tudi ne izjave o dostopnosti glede skladnosti svojih spletišč in mobilnih aplikacij z ZDSMA."

Izpolnjevanje zahtev iz 5. člena ZDSMA za naše spletišče pomeni nesorazmerno breme (6. člen ZDSMA).

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov .

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 7:26 |