Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Šport - Izbrani šport

Izberejo lahko učenci 9. razreda
Število ur 32 - 1 ura tedensko
Učitelj Petra Cvikl Marušič

Namen enoletnega predmeta Izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Šola ponudi enega od športov osnovnega programa: atletiko, gimnastiko z ritmično izraznostjo, ples, košarko, odbojko, rokomet, nogomet ali plavanje.

Cilji izbirnega predmeta šport za sprostitev:

z izbranim športom razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti,
opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja,
nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi,
spoznati pomen redne športne vadbe izbranega športa,
poznati določena pravila izbranega športa,
razumeti vpliv izbranega športa na organizem,
povezovati različna znanja drugih predmetov (fizika, biologija, etika in družba ...) z izbranim športom,
spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu,
spoštovati pravila športnega obnašanja,
doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje.

Pri programu izbrani šport (poimenovanje je odvisno od športa, učitelj pa izbira med atletiko, gimnastiko z ritmično izraznostjo, plesom, košarko, odbojko, rokometom, nogometom in plavanjem) učenci poglabljajo znanja enega športa.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 12. 4. 2024, 16:40 |