Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Plesne dejavnosti - Starinski in družabni plesi (priprava na valeto)

Izberejo lahko učenci 9. razreda
Število ur 32 - 1 ura tedensko
Učiteljica Petra Cvikl Marušič

Ples - Starinski in družabni plesi je enoletni izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna znanja plesne pismenosti, ki pomagajo pri oblikovanju celostne podobe vsakega človeka, marsikdaj pa deluje tudi preventivno in terapevtsko pri različnih motnjah, ki jih povzročajo duševne obremenitve mladih med šolanjem.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

nekatere najnujnejše elemente klasičnega baleta, potrebnih za izvajanje starinskih in družabnih plesov,
kratek pregled zgodovine plesne umetnosti,
oblačenje, držo, stojo, hojo, in pravila obnašanja skozi zgodovino,
lažje starinske plese (basse danse, rigaudon, poloneza, contre danse, ...), ki so se plesali v prejšnjih stoletjih,
lažje standardne (polka, dunajski in angleški valček, fokstrot, ...) in latinsko-ameriške plese (tango, samba, cha-cha, rumba ...),
plesno držo in vodenje plesnega para pri standardnih družabnih plesih našega stoletja,
pravila lepega vedenja v družbi, doma in na cesti,
priprava kratkega šolskega nastopa za prikaz celoletnega dela sošolcem, ki niso obiskovali plesnih dejavnosti.

Namen plesnih dejavnosti kot izbirnih predmetov v devetletni osnovni šoli je navajanje učencev na redno plesno-gibno dejavnost ob spremljavi glasbe. Ta predstavlja protiutež vsakdanjemu napornemu šolskemu delu in sedenju ter učencem omogoča sprostitev in dobro počutje. Predmet je namenjen vsem učencem različnih predznanj, namenjen pa je tudi pripravi na valeto, kjer bodo učenci opravili plesni nastop.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 16:12 |