Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Računalništvo - Multimedija

Izberejo lahko učenci 8. razreda
Število ur 35 - 1 ura tedensko
Učitelj Marko Vrbec

Računalništvo - Multimedija je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri izbirnem predmetu Računalništvo - Urejanje besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

kaj je multimedija,
iskanje informacij po različnih medijih (internet, Cobiss ...),
delo z optičnim bralnikom, digitalnim fotoaparatom in mikrofonom,
medij slike (število barv, model prikazovanja barv, tiskanje slik, točkovno in predmetno obravnavanje slike, slike in slikarski programi na internetu),
obdelave fotografij s slikarskimi programi (Paint.NET, GIMP ...),
medij zvok (zapisi zvoka - midi, mp3, flac, zvočne datoteke na internetu),
zakaj je multimedijsko predavanje bolj kakovostno od monomedijskega,
delo s programom za izdelavo računalniških predstavitev Microdoft PowerPoint 2016 (strani, učinki in animacije na predmetih, prehodi med stranmi, zvočni učinki in posnetki, videoposnetki, hiperpovezave, oblikovne predloge, barvne sheme ...),
elemente računalniške predstavitve (ključna in vodilna stran, stran z vsebino),
pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev (oblikovanje besedila, slik in animacij),
uporabljati grafikone, diagrame in različne oblike strani,
pripraviti slikovne iz zvočne podatke in jih učinkovito združiti z besedilom v računalniško predstavitev,
pripraviti računalniško predstavitev in kviz.

Predmet je prilagojen učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.

Vsak učenec oz. skupina učencev si izbere temo iz področja, ki jih zanima in izdela računalniško predstavitev, ki jo na koncu predstavijo pred razredom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 7:12 |