Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Obdelava gradiv: les

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učitelj Janja Pihler

Obdelava gradiv je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci usmerjajo svojo radovednost v izdelavo določenega predmeta in ustvarjalno sodelujejo v skupini.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

Varstvo pri delu
Industrijski in obrtniški način proizvodnje
Lastnosti lesa
Tehnična dokumentacija za izdelek
Izbira in priprava lesa
Spoznavanje obdelovalnih postopkov pri izdelavi izdelka
Izdelava sestavnih delov izdelka
Montaža in kontrola izdelka
Analiza in izračun cene izdelka
Analiza dela in razstava

Vsebinsko se predmet veže na predmet Tehnika in tehnologija. Programi so prilagojeni otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga lahko kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica, ipd. Pouk poteka v šolski delavnici.

Vsak učenec sam s pomočjo strojev in naprav izdela več uporabnih izdelkov, ki jih lahko odnese domov.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 6:23 |