Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Sonce, Luna in Zemlja

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učitelj Biserka Gavez Jaballah

Sonce, Luna, Zemlja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci izpopolnjujejo znanja iz področja astronomije in fizike ter pridobijo nova znanja in izkušnje orientacije na nebu in opazovanja nočnega neba z optičnimi pripomočki.

Učenci bodo spoznali:

da je samo Sonce vir svetlobe na Zemlji,
da so vsa tri telesa krogle,
da imata Zemlja in Luna trdno površino z gorami in kraterji,
da je Sonce mnogo bolj oddaljeno od nas kot Luna,
z razsežnostjo bližnjega vesolja,
koncept paralakse,
ugotavljajo raznolikost med sijem zvezd,
različne tipe zvezd,
zelo podrobno spoznajo našo zvezdo – Sonce,
različna ozvezdja,
podrobno spoznajo našo galaksijo ( Rimska cesta),
zbirajo in urejajo podatke o vesolju,
še ostale galaksije,
dobijo občutek za različne velikostna skale,
dobijo občutek za različne velikostna skale,
zgodovina vesolja.

Pri pouku bo veliko praktičnega dela v razredu in zunaj razreda. Učenci se bodo srečali z izdelavo sončnih ur in tako spoznali princip časovnih pasov na Zemlji. Izvedli bomo nočno in dnevno opazovanje neba, kjer bodo učenci skozi teleskop podrobneje opazovali Sonce in Lune. V okviru nočnega opazovanja neba se bodo učenci podrobneje seznanili z orientacijo na nebu, kjer bodo spoznali značilne zvezde in ozvezdja na naši geografski širini. Naučili se bodo uporabljati vrtljivo zvezdno karto. Znanje bodo učenci dopolnjevali s prebiranjem literature in s pomočjo elektronskih medijev. Če bo mogoče, bomo organizirali astronomsko opazovanje, kjer bodo učenci skozi teleskop in binokular opazovali nočno nebo. Če bo mogoče, bomo obiskali PLANETARIJ in druge zanimivosti s področja astronomije.

Ocenjevanje:

izdelki,
seminarske naloge in plakati,
terenske vaje,
raziskovanje pri pouku.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 15:14 |