Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Vzgoja za medije: tisk

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učiteljica Mateja Karneža

Učenec/-ka se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

Tisk:

Skupne značilnosti medijev (razlikovati značilnosti tiska in nemnožičnih medijev, opisati skupne značilnosti množičnih medijev)
Nastanek in razvoj množičnih medijev (komunikacija pri starih Grkih, Gutembergov tiskarski stroj, nastanek množičnega tiska, razvoj slovenskega tiska)
Značilnosti tiskanih medijev (opredeliti značilnosti periodičnega tiska)
Delitev tiska (dnevniki, popularni in kakovostni tisk, tedniki, revije, specializirane revije)
Novinarska etika (opredeliti odgovornost novinarja po novinarskem kodeksu)
Oglaševanje in propaganda (razlikovati novinarsko besedilo od oglaševanja in propagande, opisati značilnosti oglasov)
Delo novinarja pri časopisu (opisati postopke novinarskega ustvarjanja, opisati potek oblikovanja novinarskega prispevka, opisati značilnosti posameznih novinarskih žanrov in fotografij)
Kako postati kritični medijski posameznik (pojasniti, zakaj moramo biti seznanjeni z javnimi zadevami, pojasniti, zakaj je pomembna svoboda medijev)

Na koncu leta učenci izdajo svoj časopis.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 16:33 |