Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Računalništvo - Računalniška omrežja

Izberejo lahko učenci 9. razreda
Število ur 32 - 1 ura tedensko
Učitelj Kristjan Fekonja

Računalništvo - Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo.

Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

računalniško omrežje (krajevno in globalno),
vmesnik, usmerjevalnik, požarna pregrada, optično omrežje,
kaj je internet, kaj lahko počneš v njem in naslove v internetu,
storitve interneta (elektronska pošta, svetovni splet - WWW),
prednosti in slabosti temeljnih storitev omrežja internet,
elektronska pošta (ARNES, Gmail ...),
računalništvo v oblaku (Google Drive in Docs, Dropbox, Microsoft One Drive ...),
storitve v ARNES AAI,
spletne naslove, protokol HTTP,
spletni sestavek in jezik HTML5 z najpogosteje uporabljenimi značkami,
stilne predloge na spletni strani, v kateri je zapisana oblika spletne strani (CSS),
urejevalnike HTML (KompoZer, Google Sites, ARNES Splet ...),
spletno stran, brskalnike (Chrome, Firefox, Safari, IE, Edge, Opera ...) in iskalnike,
slike v svetovnem spletu (jpg, gif, animirani gif, png),
pripraviti sliko v grafičnem programu (IrfanView, Paint.NET) za umestitev na spletno stran,
omejitve svetovnega spleta pri izdelavi spletnih sestavkov,
urediti spletni sestavek in ga objaviti v svetovnem spletu (v besedilnem urejevalniku Notepad++ po standardih HTML5 in CSS).

Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področja, ki učenca najbolj zanima. Spletni sestavek se bo na koncu objavil na spletni strani. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani.

Pri predmetu se zahteva predhodno znanje dela z računalnikom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 16:40 |