Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Turistična vzgoja

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko ali blok ura na 14 dni
Učiteljica Biserka Gavez Jaballah

Izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA je enoletni izbirni predmet. Učenci se bodo pri predmetu vključili v turistično življenje domačega kraja tako, da bodo spoznali ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom ter od njega živijo. Spoznali bodo turistični poklic in razvijali sposobnosti za opravljanje različnih del v turizmu. Prav tako se bodo seznanili z različnimi načini posredovanja informacij v turizmu in pridobivanjem turistov. Glavni cilj izbirnega predmeta je, da otroci spoznajo in cenijo našo naravno in kulturno dediščino.

Program predmeta turistična vzgoja, ki ga sestavljajo aktivne metode učenja tako v učilnici kot tudi na terenu, zajema naslednje vsebine:

turistične šole in poklici,
razmerje med turističnimi delavci in turisti,
turistični bonton,
zgodovina turizma v domači občini,
osnove za turizem v domači občini,
socialni in politični pogoji za turizem,
obisk turističnega društva
ogled turistične kmetije,
priprava in izvedba izleta,
priprava reklamne brošure,
vodenje po domačem kraju (preizkus v vlogi turističnega vodiča).

Vsaj polovica ur programa je načrtovana za delo na terenu, ko se bomo s kolesi odpravili po zaselkih domače občine in si ogledali znamenitosti, ki jih bomo vključili v našo turistično brošuro. Kasneje nas bodo učenci popeljali po domačem kraju tudi v vlogi turističnih vodičev.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 16:13 |