Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Šolska svetovalna služba

Telefonska številka 02 729 57 55
E-pošta

Šolska svetovalna služba
Karierna orientacija
Delo z nadarjenimi učenci
Učenci z dodatno strokovno pomočjo in učenci z učnimi težavami

Šola organizira v skladu z normativi in s standardi svetovalno službo. To delo opravljajo Katja Majhenič, Anuška Peran in Tonja Lorbek.

Svetovalne delavke se enakopravno vključujejo v delovanje šole pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Osnovne vrste dejavnosti so dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Pedagoginja Katja Majhenič Izvaja vpis šolskih novincev in pomaga pri uvajanju otrok v šolo. Posebno pozornost namenja karierni orientaciji, saj s kariernim svetovanjem in informiranjem nudi učencem lažji prehod v srednje šole. Učencem svetuje pri izbiri izbirnih predmetov ter ureja dokumentacijo pri prešolanju otrok. Specialna pedagoginja Anuška Peran ureja področje lajšanja socialnih stisk učencev in koordinira brezplačna letovanja otrok iz socialno šibkejših družin, ukvarja se z aktivnostmi s področja odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Sodeluje pri organiziranju in izvaja preventivne aktivnosti s področja učne in vzgojne problematike, svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Področje učnih težav in otrok s posebnimi potrebami vodi specialna pedagoginja Tonja Lorbek. Pri opravljanju svojega dela se svetovalna služba povezuje z različnimi strokovnimi institucijami (Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje, centri za socialno delo, svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi, Rdečim križem idr.).

Svetovalni delavki Katja Majhenič in Anuška Peran bosta v šolskem letu 2023/24 dosegljivi ob ponedeljkih in torkih 8.00-11.00 ter v času popoldanskih govorilnih ur in roditeljskih sestankov 16.00-18.00. Za drug termin se lahko predhodno dogovorite po telefonu na telefonsko številko 02/729 57 55 ali po elektronski pošti (kontakti so na vrhu te strani).

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 7:16 |