Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Šola

Organiziranost naše šole.

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Šolska svetovalna služba

Telefonska številka 02 729 57 55
E-pošta

Šolska svetovalna služba
Karierna orientacija
Delo z nadarjenimi učenci
Učenci z dodatno strokovno pomočjo in učenci z učnimi težavami

Šola organizira v skladu z normativi in s standardi svetovalno službo. To delo opravlja pedagoginja Katja Majhenič.

Pedagoginja se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. Osnovne vrste dejavnosti so dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Pedagoginja ureja področje lajšanja socialnih stisk učencev in koordinira brezplačna letovanja otrok iz socialno šibkejših družin. Izvaja vpis šolskih novincev in pomaga pri uvajanju otrok v šolo. Posebno pozornost namenja karierni orientaciji, saj je s kariernim svetovanjem in informiranjem učencem lažji prehod v srednje šole. Njena naloga so tudi aktivnosti s področja odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Učencem svetuje pri izbiri izbirnih predmetov. Sodeluje pri organiziranju in izvaja preventivne aktivnosti s področja učne in vzgojne problematike, svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Področje učnih težav in otrok s posebnimi potrebami vodi pedagoginja Anita Cirezl. Pri opravljanju svojega dela se svetovalna služba povezuje z različnimi strokovnimi institucijami (Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje, centri za socialno delo, svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi, Rdečim križem idr.).

Pedagoginja bo v šolskem letu 2020/21 dosegljiva v ponedeljek 8.00-8.30, 10.25-11.15, vsak drugi ponedeljek 13.15-15.00, v torek 8.00-9.15, 11.15-12.30, 13.00-15.00, v sredo 8.00-8.30, 11.15-12.30, 14.00-15.00, v četrtek 8.00-8.30, 10.30-15.00, v petek 8.00-8.30, 11.15-14.00 ter v času popoldanskih govorilnih ur in roditeljskih sestankov 16.00-18.00. Za drug termin se lahko predhodno dogovorite po telefonu na telefonsko številko 02 729 57 55 ali po elektronski pošti: .

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 24. 11. 2020, 9:43