Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Interesne dejavnosti

Interesna dejavnost Mentor Št. ur Razred
Pravljični krožek Simona Čuček 35 1. a
Pravljični krožek Nataša Herga Kosi 35 1. b
Pravljični krožek Silva Potočnik 35 2. a
Pravljični krožek Regina Dobaja 35 3. a
Ustvarjalnice Nataša Herga Kosi 40 1.-3.
Zeliščarski krožek Regina Dobaja in Simona Čuček 30 1.-4.
Dramski krožek Petra Munda 40 5.-9.
Kolesarski krožek Petra Munda 20 5. a
Kolesarski krožek Judita Bračko 20 5. b
Folklorni krožek Judita Bračko 30 2.-5.
Športni krožek Judita Bračko 20 1.-3.
Plesna skupina Mojca Vogrin Pivljakovič 30 4.-6.
Zgodovinski krožek Dejan Kramberger 20 6.-9.
Šolski parlament Mateja Karneža 15 1.-9.
Šolsko glasilo - Šolarček Ksenija Trinko 30 7.-9.
Naravoslovno-kemijski krožek Larisa Gorenjak 30 6.-9.
Podjetniški krožek Janja Horvat 10 7.-9.
Biološki krožek Janja Horvat 30 8.-9.
Obdelava lesa Janja Horvat 60 5.-9.
Vesolje Biserka Gavez Jaballah 25 6.-9.
Turistični krožek Biserka Gavez Jaballah 25 6.-9.
Evropski denarni kviz Biserka Gavez Jaballah 10 8.-9.
Likovni krožek Brane Lazič 35 5.-9.
Vesela šola Natalija Ornik Kramberger 30 4.-9.
Slaščičarski krožek Petra Šuman 40 5.-9.
Bralna značka TJA Alenka Kukovec 20 3.-5.
Bralna značka TJA Katja Majhenič 20 6.-9.
Bralna značka TJA in TJN Irena Zgaga 30 6.-9.
Male sive celice Alenka Kukovec 15 4.-9.
Podmladek Rdečega križa Nina Čuček 10 1.-9.
Joga Nina Čuček 20 1.-5.
Ples Petra Cvikl Marušič 20 6.-9.
Šport Petra Cvikl Marušič 20 6.-9.
Odbojka Petra Cvikl Marušič 20 6.-9.
PZ 1. a in 1. b (OPB) Natalija Šijanec 35 1.
ŠANS (orff, instrum., vok. skupina) Natalija Šijanec 30 7.-9.
OPZ Natalija Šijanec 70 2.-5.
MPZ Natalija Šijanec 140 6.-9.

Interesne dejavnosti se izvajajo izven predvidenega urnika pouka, običajno po pouku ali pred njim.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 22. 9. 2023, 12:50 |