Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Interesne dejavnosti

Interesna dejavnost Mentor Št. ur Razred
Pravljični krožek Regina Dobaja 35 1. a
Pravljični krožek Simona Čuček 35 2. a
Pravljični krožek Nataša Herga Kosi 35 2. b
Pravljični krožek Silva Potočnik 35 3. a
Ustvarjalnice Nataša Herga Kosi 30 1.-3.
Zeliščarski krožek Regina Dobaja in Simona Čuček 40 1.-5.
Plesni krožek Mojca Vogrin Pivljakovič 20 4.-5.
Dramski krožek Petra Munda 20 5.-8.
Kolesarski krožek Petra Munda 20 5. a
Folklorni krožek Judita Bračko 30 2.-6.
Zgodovinski krožek Dejan Kramberger 20 8.-9.
Šolski parlament Mateja Karneža 15 1.-9.
Šolsko glasilo - Šolarček Ksenija Trinko 30 7.-9.
Naravoslovni krožek (OPB) Marko Vrbec 10 4.-5.
Biološki krožek Janja Pihler 20 7.-9.
Obdelava lesa Janja Pihler 70 4.-9.
Vesolje Biserka Gavez 25 6.-9.
Turistični krožek Biserka Gavez 25 6.-9.
Sodelujem in tekmujem Biserka Gavez 20 6.-9.
Likovni krožek Brane Lazič 35 3.-9.
Planinski krožek Brane Lazič 20 3.-9.
Vesela šola Tonja Lorbek 30 4.-9.
Slaščičarski krožek Petra Šuman 40 5.-9.
Bralna značka TJA Alenka Kukovec 20 3.-5.
Bralna značka TJA Katja Majhenič 20 6.-9.
Bralna značka TJA in TJN Irena Zgaga 30 6.-9.
Male sive celice Alenka Kukovec 15 5.-9.
Podmladek Rdečega križa Nina Čuček 10 3.-9.
Joga Nina Čuček 20 1.-4.
Ples Petra Cvikl Marušič 20 6.-9.
Šport Petra Cvikl Marušič 20 6.-9.
Cici OPZ (OPB) Natalija Šijanec 35 1. a
Vokalna skupina Natalija Šijanec 35 6.-9.
OPZ Natalija Šijanec 70 2.-5.
MPZ Natalija Šijanec 140 6.-9.

Interesne dejavnosti se izvajajo izven predvidenega urnika pouka, običajno po pouku ali pred njim.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 7:07 |