Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Šola

Organiziranost naše šole.

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Interesne dejavnosti

Interesna dejavnost Mentor Št. ur Razred
Pravljični krožek Regina Dobaja 35 1. a
Pravljični krožek Simona Čuček 35 2. a
Pravljični krožek Silva Potočnik 35 3. a
Folklorni krožek Judita Bračko 30 2.-6.
Športni krožek Judita Bračko 20 1.-3.
Lutkovni krožek Nataša Herga Kosi 30 1.-5.
Ustvarjalnice Nataša Herga Kosi 30 1.-5.
Zeliščarski krožek Regina Dobaja in Simona Čuček 40 1.-5.
Dramski krožek Petra Munda 40 5.-7.
Kolesarski krožek Petra Munda 30 5. a
Plesna skupina Mojca Vogrin Pivljakovič 20 4.-6.
Košarka Mojca Vogrin Pivljakovič 20 4.-6.
Zgodovinski krožek Dejan Kramberger 30 7.-9.
Šolski parlament Mateja Karneža 15 1.-9.
Šolsko glasilo - Šolarček Ksenija Trinko 30 7.-9.
Naravoslovni krožek Nina Sirk 20 6.-9.
Čebelarsko-sadjarski krožek Nina Sirk 20 4.-9.
Biološki krožek Janja Horvat 30 7.-9.
Obdelava lesa Janja Horvat 60 5.-9.
Elektronika Janja Horvat 10 6.-9.
Vesolje Biserka Gavez 30 6.-9.
Turistični krožek Biserka Gavez 30 6.-9.
Likovni krožek Brane Lazič 35 1.-9.
Vesela šola Anita Cizerl 30 4.-9.
Slaščičarski krožek Petra Šuman 30 5.-9.
Bralna značka TJA Alenka Kukovec 20 3.-5.
Bralna značka TJA Katja Majhenič 20 6.-9.
Bralna značka TJA in TJN Irena Zgaga 30 6.-9.
Male sive celice Katja Majhenič 15 6.-8.
Podmladek Rdečega križa Irena Pernat 15 3.-9.
Ples Petra Cvikl Marušič 20 6.-9.
Šport Petra Cvikl Marušič 20 4.-9.
Odbojka Petra Cvikl Marušič 30 4.-9.
ŠANS (orff, instrum., vok. skupina) Aleksander Šijanec 30 7.-9.
OPZ Judita Bračko 70 2.-5.
MPZ Aleksander Šijanec 140 6.-9.

Interesne dejavnosti se izvajajo izven predvidenega urnika pouka, običajno po pouku ali pred njim.

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 24. 11. 2020, 9:39