Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Šolski sklad

Tudi v tem letu bomo nadaljevali z izdajanjem šolskega glasila Šolarček, ki ga prejme vsaka družina, katere učenci ali otroci obiskujejo OŠ Voličina oziroma oddelek v vrtcu, vsi sponzorji šole, upokojeni delavci, Zavod za šolstvo OE Maribor in Občina Lenart. Ker je k šoli priključenih 6 oddelkov vrtca, bodo k sodelovanju v sklad povabljeni tudi starši, ki imajo otroke v vrtcu. Sredstva, ki se bodo zbrala s strani staršev v vrtcu, se bodo uporabila za nakup pripomočkov v vrtcu.

Donatorska sredstva bomo zaračunali v 1 (novembra 2023), 2 (oktobra 2023 in februarja 2024) ali 10 obrokih (vsak mesec).

Šolski sklad ima upravni odbor, ki bdi nad namensko porabo sredstev. Sestavljajo ga:

trije predstavniki šole in
štirje predstavniki staršev.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 8:00 |