Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Tekmovanja

Tekmovanje za čiste zobe

Vključeni bodo učenci od 1. do 5. razreda.

Cici vesela šola

Vključeni bodo učenci od 1. do 3. razreda. Za organizacijo tekmovanja je zadolžena učiteljica Regina Dobaja.

Vesela šola

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole tekmujejo učenci od 4. do 9. razreda. Mentorica je učiteljica Tonja Lorbek.

Bralna značka

Poteka od oktobra do konca meseca aprila. Za organizacijo in izvedbo skrbijo razredničarke 1.-5. razreda in knjižničarka Mateja Karneža.

Srečanje otroških parlamentov

Mentorica je knjižničarka Mateja Karneža.

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje

je interesno tekmovanje za učence od 1. do 7. razreda pod vodstvom učiteljic razrednega pouka in učiteljice Ksenije Trinko,
je selekcijsko tekmovanje za učenci od 8. do 9. razreda pod vodstvom Mateje Karneža.

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje

Priprave na tekmovanje potekajo v okviru dodatnega pouka matematike. Mentorici sta učiteljici Petra Šuman in Simona Simonič ter učiteljice razrednega pouka.

Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje

Mentor je učitelj Marko Vrbec.

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje

Mentorica je učiteljica Janja Pihler.

Tekmovanje iz znanja o diabetesu

Mentorica je učiteljica Janja Pihler.

Tekmovanje iz znanja nemškega jezika

Mentorica je učiteljica Irena Zgaga.

Tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Mentorica je učiteljica Katja Majhenič.

Bralna značka iz nemškega jezika

Mentorica je učiteljica Irena Zgaga.

Bralna značka iz angleškega jezika

Mentorice so učiteljice Alenka Kukovec, Irena Zgaga in Katja Majhenič.

Tekmovanje iz razvedrilne matematike

Mentorica je učiteljica Simona Simonič in razredničarke I. VIO.

Male sive celice

Mentorica je učiteljica Alenka Kukovec.

Znam več z Lili in Binetom

Tekmovanje za učence 3. a, mentorica Silva Potočnik.

Revija pevskih zborov

Otroški in mladinski pevski zbor se bosta udeležila revije pevskih zborov. Mentorica je Natalija Šijanec.

Likovni natečaji

Vseslovenski dan habitata (oktober 2023)
Naravne in druge nesreče (januar 2024)
Evropa v šoli: Dobro se z dobrim vrača
Lidice 2024 (februar 2024)
Likovni svet otrok Šoštanj
Natečaji skozi vse leto

Mentor je učitelj Brane Lazič in razredničarke I. VIO.

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Mentor je učitelj Dejan Kramberger.

Zgodovinski kviz

Mentor je učitelj Dejan Kramberger.

Tekmovanje iz znanja geografije

Mentorica je učiteljica Biserka Gavez.

Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja

Mentorica je učiteljica Biserka Gavez.

Tekmovanje iz astronomije Utrinek

Mentorica je učiteljica Biserka Gavez.

Tekmovanje v znanju tehnologij

Mentorica je učiteljica Biserka Gavez.

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje

Mentor je učiteljica Biserka Gavez.

Tekmovanja iz konstruktorstva in obdelave gradiv

Mentor je učiteljica Janja Pihler.

Športna tekmovanja

medobčinska tekmovanja v atletiki, namiznem tenisu, nogometu, košarki in odbojki,
področno tekmovanje v atletiki (posamično),
smučanje in bordanje,
Šolski plesni festival.

Mentorica je učiteljica Petra Cvikl Marušič.

Računanje je igra

Mentorici sta učiteljici 4. a in 5. a.

Ekobralna značka

Poteka v I. VIO, 4. a in 5. a ter ga izvajajo razredničarke.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 12. 4. 2024, 15:28 |