Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Šola

Organiziranost naše šole.

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Tekmovanja

Bralna značka

Poteka od oktobra do konec meseca aprila. Za organizacijo in izvedbo skrbijo razredničarke 1.-5. razreda in knjižničarka Mateja Karneža.

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje

Zanj tekmujejo učenci od 4. do 9. razreda pod vodstvom Mateje Karneža in Ksenije Trinko ter razrednih učiteljic 4. in 5. razreda.

Tekmovanje iz znanja Slovenščine Mehurčki

Zanj tekmujejo učenci I. VIO pod vodstvom Mateje Karneža in razrednih učiteljic od 1. do 3. razreda.

Tekmovanje za čiste zobe

Vključeni bodo učenci od 1. do 5. razreda.

Cici vesela šola

Vključeni bodo učenci od 1. do 3. razreda. Za organizacijo tekmovanja je zadolžena učiteljica Anita Cizerl.

Vesela šola

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole tekmujejo učenci od 4. do 9. razreda. Mentorica je učiteljica Anita Cizerl.

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje

Priprave na tekmovanje potekajo v okviru dodatnega pouka matematike. Mentorici sta učiteljici Petra Šuman in Anita Cizerl ter učiteljice razrednega pouka.

Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje

Mentorica je učiteljica Nina Sirk.

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje

Mentorica je učiteljica Nina Sirk.

Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička

Mentorica je učiteljica Nina Sirk.

Tekmovanje iz znanja o diabetesu

Mentorica je učiteljica Janja Horvat.

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Mentor je učitelj Dejan Kramberger.

Zgodovinski kviz

Mentor je učitelj Dejan Kramberger.

Tekmovanje iz znanja geografije

Mentorica je učiteljica Biserka Gavez.

Tekmovanje iz znanja astronomije

Mentorica je učiteljica Biserka Gavez.

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje

Mentor je učiteljica Biserka Gavez.

Tekmovanja iz konstruktorstva in obdelave gradiv

Mentor je učiteljica Janja Horvat.

Tekmovanje iz znanja nemškega jezika

Mentorica je učiteljica Irena Zgaga.

Tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Mentorica je učiteljica Irena Zgaga.

Bralna značka iz nemškega jezika

Mentorica je učiteljica Irena Zgaga.

Bralna značka iz angleškega jezika

Mentorice so učiteljice Alenka Kukovec, Irena Zgaga in Katja Majhenič.

Športna tekmovanja

Na naši šoli se bo organiziralo medobčinsko tekmovanje: v nogometu za starejše dečke, v rokometu za starejše dečke, v nogometu za starejše deklice, v nogometu za mlajše dečke,
Učenci se bodo udeležili naslednjih medobčinskih tekmovanj: košarka starejši dečki, atletski mnogoboj, odbojka starejše deklice, odbojka starejši dečki, mala odbojka, kros, nogomet na travi, odbojka na mivki, področno tekmovanje v atletiki posamično in ekipno,
Področno tekmovanje v plavanju,
Šolski plesni festival.

Mentorica je učiteljica Petra Cvikl Marušič.

Srečanje plesnih skupin

Mentorica je učiteljica Mojca Vogrin Pivljakovič.

Srečanje gledaliških skupin

Mentorica je učiteljica Petra Munda.

Srečanje otroških parlamentov

Mentorica je knjižničarka Mateja Karneža.

Male sive celice

Mentorica je učiteljica Katja Majhenič.

Revija pevskih zborov

Otroški in mladinski pevski zbor se bosta udeležila revije pevskih zborov. Mentorica otroškega pevskega zbora je Judita Bračko. Mentor mladinskega pevskega zbora je Aleksander Šijanec.

Likovni natečaji

Vseslovenski dan habitata (oktober 2020),
Lidice ICEFA (februar 2021),
Naravne in druge nesreče - Požar (februar 2021)
20. bienale otroške likovne grafike Žalec (marec 2021)
natečaji skozi vse leto.

Mentor je učitelj Brane Lazič.

Računanje je igra

Mentorice so učiteljice razrednega pouka.

Ekobralna značka

Poteka v I. VIO in ga izvajajo razredničarke.

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 24. 11. 2020, 9:30