Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Tekmovanja

Tekmovanje za čiste zobe

Vključeni bodo učenci od 1. do 5. razreda.

Cici vesela šola

Vključeni bodo učenci od 1. do 3. razreda. Za organizacijo tekmovanja je zadolžena učiteljica Regina Dobaja.

Vesela šola

Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole tekmujejo učenci od 4. do 9. razreda. Mentorica je učiteljica Natalija Ornik Kramberger.

Bralna značka

Poteka od oktobra do konec meseca aprila. Za organizacijo in izvedbo skrbijo razredničarke 1.-5. razreda in knjižničarka Mateja Karneža.

Srečanje otroških parlamentov

Mentorica je knjižničarka Mateja Karneža.

Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje

je interesno tekmovanje za učence od 1. do 7. razreda pod vodstvom učiteljic razrednega pouka in učiteljice Ksenije Trinko,
je selekcijsko tekmovanje za učenci od 8. do 9. razreda pod vodstvom Ksenije Trinko.

Tekmovanje iz znanja matematike za Vegovo priznanje

Priprave na tekmovanje potekajo v okviru dodatnega pouka matematike. Mentorici sta učiteljici Petra Šuman in Natalija Ornik Kramberger ter učiteljice razrednega pouka.

Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje

Mentorica je učiteljica Larisa Gorenjak.

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje

Mentorica je učiteljica Janja Horvat.

Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička

Mentorica je učiteljica Larisa Gorenjak.

Tekmovanje iz znanja o diabetesu

Mentorica je učiteljica Janja Horvat.

Tekmovanje iz znanja nemškega jezika

Mentorica je učiteljica Irena Zgaga.

Tekmovanje iz znanja angleškega jezika

Mentorica je učiteljica Katja Majhenič.

Bralna značka iz nemškega jezika

Mentorica je učiteljica Irena Zgaga.

Bralna značka iz angleškega jezika

Mentorice so učiteljice Alenka Kukovec, Irena Zgaga in Katja Majhenič.

Srečanje gledaliških skupin

Mentorica je učiteljica Petra Munda.

Male sive celice

Mentorica je učiteljica Alenka Kukovec.

Znam več z Lili in Binetom

Tekmovanje za učence 3. a, mentorica Regina Dobaja.

Revija pevskih zborov

Otroški in mladinski pevski zbor se bosta udeležila revije pevskih zborov. Mentorica je Natalija Šijanec.

Likovni natečaji

Naravne in druge nesreče (februar 2023),
Lidice ICEFA (februar 2023) in
natečaji skozi vse leto.

Mentor je učitelj Brane Lazič in razredničarke I. VIO.

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Mentor je učitelj Dejan Kramberger.

Zgodovinski kviz

Mentor je učitelj Dejan Kramberger.

Tekmovanje iz znanja geografije

Mentorica je učiteljica Biserka Gavez Jaballah.

Tekmovanje iz znanja astronomije

Mentorica je učiteljica Biserka Gavez Jaballah.

Tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje

Mentor je učiteljica Biserka Gavez Jaballah.

Tekmovanja iz konstruktorstva in obdelave gradiv

Mentor je učiteljica Janja Horvat.

Športna tekmovanja

medobčinska tekmovanja v atletiki, namiznem tenisu, nogometu, košarki in odbojki,
področno tekmovanje v atletiki (posamično),
smučanje in bordanje,
Šolski plesni festival.

Mentorica je učiteljica Petra Cvikl Marušič.

Računanje je igra

Mentorice so učiteljice 4. in 5 razreda.

Ekobralna značka

Poteka v I. VIO, 4. a, 5. a in 5. b razredu in ga izvajajo razredničarke.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 10:45 |