Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Delovne konference učiteljskega zbora

Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji in strokovni delavci šole. Učiteljski zbor se sestaja enkrat mesečno oziroma po potrebi. Na svojih delovnih konferencah bo učiteljski zbor razpravljal o:

organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela,
organizaciji interesnih dejavnosti,
delovnem programu šole,
vzgojno-izobraževalnem uspehu v posameznih redovalnih obdobjih,
spremljanju realizacije programa,
socialnem in zdravstvenem stanju otrok,
povezavi med starši in šolo,
analizi vedenja otrok; odnos do lastnine, sošolcev, učiteljev,
pohvalah in nagradah ter vzgojnih ukrepih,
programu dela za naslednje šolsko leto.

Datum Aktivnost
22. 8. 2023 (torek) Delovni sestanek, predlog razdelitve del in nalog
31. 8. 2023 (četrtek) Otvoritvena konferenca, razdelitev del in nalog
26. 9. 2023 (torek) Učiteljska konferenca - LDN, priprava programov za nadarjene (OUZ), učne težave (IDPP in prilagoditve), učenci s posebnimi potrebami (prilagoditve učencev z DSP za šolsko leto 2023/2024), realizacija IX, zadolžitve X
17. 10. 2023 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija X, zadolžitve XI
2. in 3. 11. 2023
(četrtek, petek)
Seminar: Izobraževanje - 2 dni
21. 11. 2023 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija XI, zadolžitve XII
19. 12. 2023 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija XII, zadolžitve I
30. 1. 2024 (torek) I. ocenjevalna konferenca, realizacija I, zadolžitve II, samoevalvacijsko poročilo (svetovalna služba), poročila o izvajanju projektov, identifikacija nadarjenih (OUZ), priprava programov za nadarjene (OUZ)
20. 2. 2024 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija II, zadolžitve III
26. 2. in 27. 2. 2024 (ponedeljek, torek) Seminar: Izobraževanje - 2 dni
26. 3. 2024 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija III, zadolžitve IV
23. 4. 2024 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija IV, zadolžitve V
21. 5. 2024 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, evalvacija dela z učenci s posebnimi potrebami, realizacija V, zadolžitve VI
11. 6. 2024 (torek) II. ocenjevalna konferenca (9. r.), realizacija VI
18. 6. 2024 (torek) II. ocenjevalna konferenca (1. - 8. r.), samoevalvacijsko poročilo (svetovalna služba), poročila o izvajanju projektov, evalvacija programov za nadarjene (OUZ), evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni (UZ), realizacija VI
28. 6. 2024 (petek) Zaključna konferenca, predlogi dela za naslednje šolsko leto

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 8:33 |