Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Šola

Organiziranost naše šole.

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Delovne konference učiteljskega zbora

Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji in strokovni delavci šole. Učiteljski zbor se sestaja enkrat mesečno oziroma po potrebi. Na svojih delovnih konferencah bo učiteljski zbor razpravljal o:

organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela,
organizaciji interesnih dejavnosti,
delovnem programu šole,
vzgojno-izobraževalnem uspehu v posameznih redovalnih obdobjih,
spremljanju realizacije programa,
socialnem in zdravstvenem stanju otrok,
povezavi med starši in šolo,
analizi vedenja otrok; odnos do lastnine, sošolcev, učiteljev,
pohvalah in nagradah ter vzgojnih ukrepih,
programu dela za naslednje šolsko leto.

Datum Aktivnost
17. 8. 2020 (ponedeljek) Delovni sestanek, predlog razdelitve del in nalog
28. 8. 2020 (petek) Otvoritvena konferenca, razdelitev del in nalog
22. 9. 2020 (torek) Učiteljska konferenca - LDN, priprava programov za nadarjene (OUZ), učne težave (IDPP in prilagoditve), učenci s posebnimi potrebami (prilagoditve učencev z DSP za šolsko leto 2020/2021), realizacija IX, zadolžitve X
22. 10. 2020 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija X, zadolžitve XI
26. in 27. 10. 2020
(ponedeljek, torek)
Seminar: Izobraževanje - 2 dni
24. 11. 2020 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija XI, zadolžitve XII
22. 12. 2020 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija XII, zadolžitve I
28. 1. 2021 (četrtek) I. ocenjevalna konferenca, realizacija I, zadolžitve II, samoevalvacijsko poročilo (svetovalna služba), poročila o izvajanju projektov, identifikacija nadarjenih (OUZ), priprava programov za nadarjene (OUZ)
15. in 16. 2. 2021 (ponedeljek, torek) Seminar: Izobraževanje - 2 dni
23. 2. 2021 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija II, zadolžitve III
23. 3. 2021 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija III, zadolžitve IV
20. 4. 2021 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, realizacija IV, zadolžitve V
25. 5. 2021 (torek) Učiteljska konferenca - aktualna problematika, evalvacija dela z učenci s posebnimi potrebami, realizacija V, zadolžitve VI
10. 6. 2021 (četrtek) II. ocenjevalna konferenca (9. r.), realizacija VI
17. 6. 2021 (četrtek) II. ocenjevalna konferenca (1. - 8. r.), samoevalvacijsko poročilo (svetovalna služba), poročila o izvajanju projektov, evalvacija programov za nadarjene (OUZ), evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni (UZ), realizacija VI
29. 6. 2021 (torek) Zaključna konferenca, predlogi dela za naslednje šolsko leto

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 24. 11. 2020, 10:47