Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Šola

Organiziranost naše šole.

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki oddelkov, ki jih starši izvolijo ali potrdijo na roditeljskem sestanku v septembru.

Skupina/razred Član sveta staršev
Vrtec Voličina - Snežinke Nina Fekonja
Vrtec Voličina - Zvezdice Gregor Širovnik
Vrtec Voličina - Lunice Marko Šilec
Vrtec Voličina - Sončki Barbara Kotnik
Vrtec Selce - Mavrice Polona Kranvogel
1. a Jerneja Fišer Kurnik
2. a Barbara Klemenšak
3. a Viktorija Zupanec
4. a Aljaž Kapun
5. a Gordana Tuš
6. a Janja Milošič
6. b Matjaž Oberlajt
7. a Natalija Čeh
7. b Smiljan Marin
8. a Doroteja Oberlajt - predsednica
9. a Katarina Petek
9. b Mihaela Kranvogel

Naloge članov sveta staršev so ob drugih tudi, da obveščajo vse starše o obravnavanih dogovorih in sklepih na sestankih in da skrbijo za obojestransko komunikacijo.

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 24. 11. 2020, 9:41