Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki oddelkov, ki jih starši izvolijo ali potrdijo na roditeljskem sestanku v septembru.

Skupina/razred Član sveta staršev
Vrtec Voličina - Snežinke Vesna Veit
Vrtec Voličina - Zvezdice Eva Škrlec
Vrtec Voličina - Lunice Sabina Vohl
Vrtec Voličina - Sončki Andrej Rojs
Vrtec Voličina - Utrinki Marko Šilec
Vrtec Selce - Mavrice Taja Lešnik
1. a Polona Kranvogel
1. b Barbara Kotnik
2. a Natalija Poštrak
3. a Jerneja Fišer Kurnik
4. a Barbara Klemenšak
5. a Karolina Schonveter
5. b Nataša Vogrin
6. a Petra Kmetič
7. a Monika Mlinarič - predsednica
8. a Mateja Pučko
8. b Matjaž Oberlajt
9. a Natalija Čeh
9. b Smiljan Marin

Naloge članov sveta staršev so ob drugih tudi, da obveščajo vse starše o obravnavanih dogovorih in sklepih na sestankih in da skrbijo za obojestransko komunikacijo.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 11:11 |