Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Pevski zbor

Zbor Razred in število ur tedensko
Otroški pevski zbor 2.-5. razred, 2 šolski uri
Mladinski pevski zbor 6.-9. razred, 4 šolske ure

Otroški pevski zbor obiskujejo učenci od 2. do 5 razreda. Vodi ga Natalija Šijanec.

Mladinski pevski zbor obiskujejo učenci od 6. do 9. razreda. Zborovodkinja je Natalija Šijanec. Zbor nastopa na različnih šolskih in izvenšolskih prireditvah.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 8:09 |