Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu
Zdrava šola

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Bralna pismenost

V šolskem letu 2022/23 bomo v okviru projekta Bralna pismenost nadaljevali delo, ki ga izvajamo že nekaj let. Tudi v letošnjem letu se bomo trudili izboljšati tehniko branja. S tem se bo dvignil tudi nivo razumevanja prebranega. Prizadevali si bomo dvigniti kulturo branja. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju staršev pri začetnem branju in opismenjevanju. Starši so otrokov prvi učitelj. Sodelovanje staršev pri branju otrok je najpomembnejši dejavnik jezika in začetne bralne pismenosti.

Kdo je bralno pismen? Kdor obvlada tehniko branja, razume prebrano in je sposoben fleksibilnega branja.

Ravni razumevanja:

1. raven - besedno razumevanje
2. raven - interpretativno razumevanje
3. raven - kritično in ustvarjalno ali uporabno razumevanje

Branje:

izboljšuje besedišče,
razširja izkušnje in razumevanje,
razvija interese,
razvija domišljijo,
izboljša pisanje,
razvija sposobnost samostojnega učenja,
izboljša mišljenje,
izboljša medpredmetne dosežke,
širi besedni zaklad,
bogati čustveno življenje.

Znano je namreč, da razvoj zmožnosti in znanja bralne pismenosti omogoča polno, učinkovito in ustvarjalno delovanje v osebnem, poklicnem in družbenem življenju. Branje otrokom spodbuja njihov jezikovni in intelektualni razvoj. Otroci bodo razvijali sporazumevalno zmožnost, različne bralne strategije in zmožnosti kritičnega branja ter nadgrajevali razvijanje pismenosti za uspešno nadaljnje izobraževanje, učenje in usposabljanje za poklic. Spodbujali bomo obiskovanje knjižnice, branje mladinskega tiska, sodelovanje pri Bralni znački, Eko bralni znački, učenci bodo sodelovali tudi pri bralni znački iz nemškega in angleškega jezika, bralno kulturo bodo razvijali tudi v bralnih kotičkih, starše bomo seznanjali s pomenom branja za otroke. Otroci 1. VIO bodo sodelovali v pravljičnem krožku. Sodelovali bodo v razrednih projektih: Pravljični stol, Pst, tukaj berem, Bralna hišica, Bralni dnevnik in Bralni labirint. Učenci bodo tekmovali za Cankarjevo priznanje (interesno in selekcijsko). Nadaljevali bomo z nacionalnim projektom Rastem s knjigo in Evropskim jezikovnim listovnikom, urejali in pisali članke za šolsko glasilo Šolarček in izdelovali projektne naloge. Izvedli bomo noč branja. Vključili se bomo v Nacionalni mesec skupnega branja in projekt Naša mala knjižnica. Sodelovali bomo v projektu Pišem z roko in se udeležili prireditve ob zaključku bralne značke.

Prizadevali si bomo, da bi učenci postali bralci za vse življenje.

Vodja projekta: Silva Potočnik

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 11:39 |