Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
Bralna pismenost

V šolskem letu 2020/21 bomo v okviru projekta Bralna pismenost nadaljevali delo, ki ga izvajamo že nekaj let. Tudi v letošnjem letu se bomo trudili izboljšati tehniko branja. S tem se bo dvignil tudi nivo razumevanja prebranega. Prizadevali si bomo dvigniti kulturo branja. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju staršev pri začetnem branju in opismenjevanju. Starši so otrokov prvi učitelj in imajo največji vpliv na otrokov izobraževalni razvoj. Sodelovanje staršev pri branju otrok je najpomembnejši dejavnik jezika in začetne bralne pismenosti.

Kdo je bralno pismen? Kdor obvlada tehniko branja (do konca I. VIO), razume prebrano (na vseh ravneh razumevanja) in je sposoben fleksibilnega branja – glede na cilj in namen, izbere pravi način in ustrezno strategijo branja.

Ravni razumevanja:

1. raven - besedno razumevanje
2. raven - interpretativno razumevanje
3. raven - kritično in ustvarjalno ali uporabnoo razumevanje

Branje:

izboljšuje besedišče,
razširja izkušnje in razumevanje,
razvija interese,
razvija domišljijo,
izboljša pisanje,
razvija sposobnost samostojnega učenja,
izboljša mišljenje,
izboljša medpredmetne dosežke,
širi besedni zaklad,
bogati čustveno življenje.

Znano je namreč, da razvoj zmožnosti in znanja bralne pismenosti omogoča polno, učinkovito in ustvarjalno delovanje v osebnem, poklicnem in družbenem življenju. Branje otrokom spodbuja njihov jezikovni in intelektualni razvoj. Otroci bodo razvijali sporazumevalno zmožnost, različne bralne strategije in zmožnosti kritičnega branja ter nadgrajevali razvijanje pismenosti za uspešno nadaljnje izobraževanje, učenje in usposabljanje za poklic. Spodbujali bomo obiskovanje knjižnice, branje mladinskega tiska, sodelovanje pri Bralni znački, Eko bralni znački, učenci bodo sodelovali tudi pri bralni znački iz nemškega in angleškega jezika, bralno kulturo bodo razvijali tudi v bralnih kotičkih, starše bomo seznanjali s pomenom branja za otroke ... Otroci 1. VIO bodo sodelovali v pravljičnem krožku. Sodelovali bodo v razrednih projektih: Pravljični stol, Pst, tukaj berem, Bralna hišica, Bralni dnevnik, Jaz pišem in Bralni labirint. Učenci 1. VIO se bodo pomerili v tekmovanju Mehurčki, ostali pa za Cankarjevo priznanje. Nadaljevali bomo z nacionalnim projektom Rastem s knjigo in Evropskim jezikovnim listovnikom, urejali in pisali članke za šolsko glasilo Šolarček in izdelovali projektne naloge. Izvedli bomo noč branja. Vključili se bomo v Nacionalni mesec skupnega branja in projekt Naša mala knjižnica. Prizadevali si bomo, da bi učenci postali bralci za vse življenje.

Vodja projekta: Silva Potočnik

© 2004-2021 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | petek, 17. 09. 2021, 14:40