Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Spodbujajmo prijateljstvo
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Zdrava šola
Dobro sem
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Naša mala knjižnica
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Bodi eko
365 dni telovadimo vsi
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Dobro sem - krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin

Že tretje leto bomo na OŠ Voličina nadaljevali z izvajanjem projekta Dobro – krepitev duševnega zdravja. Delavnice za krepitev duševnega zdravja se bodo tudi letos izvajale v 6. razredu in med razrednimi urami. Projekt Dobro sem v celoti sofinancira ZPM Ljubljana Moste - Polje skupaj z Ministrstvom za zdravje RS.

Cilj projekta:

je krepitev duševnega zdravja učencev in še posebej učencev s posebnimi potrebami.

Načrtovane dejavnosti:

V okviru projekta bo izvedenih 16 delavnic, vsaka približno 1 šolsko uro.
Učenci bodo na delavnicah obravnavali različne teme, s katerimi bodo razvijali veščine za večjo psihično odpornost in čustveno stabilnost, opredelili odgovornost posameznika - na kaj ima posameznik moč vplivati in do katere mere ter krepili sposobnost obvladovanja zahtev in težav, razvijali pozitivni odnos med vrstniki, povečali socialno vključenost, sposobnost empatije in čustveno inteligenco, pripadnost skupini, poviševali strpnost do drugih ljudi.
Učenci dejavnosti izvajajo s pomočjo gradiva: delovni zvezek Dobro sem, učni listi, priročnik za izvajalce.

Vodji projekta: Tonja Lorbek in Nina Čuček

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 7. 12. 2023, 16:45 |