Pomoč pri prijavi v Microsoft TeamsOblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Dobro sem - krepitev duševnega zdravja ranljivih skupin

V sodelovanju z Zvezo Prijateljev Mladine Ljubljana Moste - Polje bomo v šolskem letu 2022/2023 nadaljevali izvajanje projekta Dobro sem na OŠ Voličina. pripravili bomo delavnice za krepitev duševnega zdravja v 6. razredu in se vključili tudi v razredne ure. Projekt Dobro sem v celoti sofinancira ZPM Ljubljana Moste - Polje skupaj z Ministrstvom za zdravje RS.

Cilj projekta:

je krepitev duševnega zdravja učencev in še posebej učencev s posebnimi potrebami in ostalih ter se izvaja v sodelovanju z ZPM Moste-Polje.

Načrtovane dejavnosti:

V okviru projekta bo izvedenih 16 delavnic, vsaka približno 1 šolsko uro.
Učenci bodo na delavnicah obravnavali različne teme, s katerimi bodo razvijali veščine za večjo psihično odpornost in čustveno stabilnost, opredelili odgovornost posameznika - na kaj ima posameznik moč vplivati in do katere mere ter krepili sposobnost obvladovanja zahtev in težav, razvijali pozitivni odnos med vrstniki, povečali socialno vključenost, sposobnost empatije in čustveno inteligenco, pripadnost skupini, poviševali strpnost do drugih ljudi.
Učenci dejavnosti izvajajo s pomočjo gradiva: delovni zvezek Dobro sem, učni listi, priročnik za izvajalce.

Vodji projekta: Tonja Lorbek in Nina Čuček

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 6. 2023, 8:21 |