Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu
Zdrava šola

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Evropski šolski športni dan

Evropski šolski športni dan je mednarodna akcija, ki temelji na uspešnem nacionalnem projektu na Madžarskem, predstavlja evropsko mrežo šolskih športnih dni, ki so združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti.

Letos bo Evropski šolski športni dan potekal na državni praznik, dan slovenskega športa, in sicer v četrtek, 23. 9. 2022.

Akciji se bo pridružila tudi naša šola in organizirala športni dan, ki v ospredje postavlja v sedanji družbi enega ključnih dejavnikov zdravega življenjskega sloga - Gibanje in šport!

Na šoli bosta gostovali plesna šola Tovarna plesa in Košarkarski klub Lenart, ki bosta za učence naše šole, ločeno po VIO, pripravila predstavitev in delavnice. Učenci III. VIO pa si bodo pogledali tudi dokumentarni film z naslovom 2017.

Prizadevamo si za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni. Hkrati želimo povečati ozaveščenost mladih o pozitivnih učinkih zdravega in aktivnega življenjskega sloga na eni ter negativnih posledicah (sodobnih) zasvojenosti na drugi strani.

Pet najpomembnejših razlogov za vključitev v EŠŠD je:

povečanje fizične aktivnosti v šoli,
ustvariti zabavo in užitek skozi fizično aktivnost za mlade,
promovirati zdravje in splošno dobro počutje za vseživljenjsko učenje,
vzpodbujati socialno vključenost in kompetence vseh učencev,
povezovanje z drugimi evropskimi državami.

Vodja projekta: Petra Cvikl Marušič

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 12:03 |