kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Rastem s knjigo

V šolskem letu 2018/2019 bo ponovno potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture "Rastem s knjigo OŠ 2018" – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami. Prispela poročila splošnih knjižnic in odzivi vseh vpletenih kažejo na uspešno izvedbo projekta tudi v tem letu.

Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem projekta, ki je vezan na šolsko in ne koledarsko leto, želimo šolarje motivirati k branju slovenskih (domačih) avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic.

Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol. Knjige dobijo tudi učenci šol v zamejstvu. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra, ob mednarodnem dnevu pismenosti, ko so knjige že dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji, kjer željno čakajo na svoje bralce.

Vodja projekta: Mateja Karneža

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:15