Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Spodbujajmo prijateljstvo
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Zdrava šola
Dobro sem
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Naša mala knjižnica
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Bodi eko
365 dni telovadimo vsi
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Rastem s knjigo

V šolskem letu 2023/2024 bo ponovno potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo OŠ 2022 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.

Uradni začetek projekta je 8. oktober 2023. Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem projekta, ki je vezan na šolsko in ne koledarsko leto, želimo šolarje motivirati k branju slovenskih (domačih) avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic.

V sklopu projekta bo vsak sedmošolec prejel izbrano knjigo Irena Androjna Modri otok ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol. Knjige dobijo tudi učenci šol v zamejstvu. Obisk Knjižnice Lenart vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem in predstavitev avtorja ter knjige.

Vodja projekta: Mateja Karneža

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 20. 5. 2024, 8:52 |