Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu
Zdrava šola

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Rastem s knjigo

V šolskem letu 2022/2023 bo ponovno potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture "Rastem s knjigo OŠ 2022" – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.

Uradni začetek projekta je 7. november 2022. Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem projekta, ki je vezan na šolsko in ne koledarsko leto, želimo šolarje motivirati k branju slovenskih (domačih) avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic.

V sklopu projekta bo vsak sedmošolec prejel izbrano knjigo Boštjana Gorenca, Jake Vukotiča (ilustracije) s pomočjo Kozme Ahačiča: Reformatorji v stripu ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol. Knjige dobijo tudi učenci šol v zamejstvu. Knjižnico Lenart bomo obiskali 27. 3. 2023. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem in predstavitev avtorja ter knjige.

Vodja projekta: Mateja Karneža

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 13:18 |