kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Zmanjševanje nasilja
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
Rastem s knjigo
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Bodi eko
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Naša mala knjižnica
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Simbioza Giba
Zobni alarm
Bodimo prijatelji

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Rastem s knjigo

V šolskem letu 2019/2020 bo ponovno potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture "Rastem s knjigo OŠ 2019" – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami. Prispela poročila splošnih knjižnic in odzivi vseh vpletenih kažejo na uspešno izvedbo projekta tudi v tem letu.

Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem projekta, ki je vezan na šolsko in ne koledarsko leto, želimo šolarje motivirati k branju slovenskih (domačih) avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic.

Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo Janje Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol. Knjige dobijo tudi učenci šol v zamejstvu. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra, ob mednarodnem dnevu pismenosti, ko so knjige že dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji, kjer željno čakajo na svoje bralce.

Vodja projekta: Mateja Karneža

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | petek, 14. 08. 2020, 17:09