Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Izboljšave na področju IKT

S projektom Izboljšave na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), v katerega smo se vključili pred leti v okviru Mrež II, nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu.

Po potrebi se bo zamenjala in dopolnjevala IKT oprema.

Nabavili smo 30 tablic Apple iPad, za katere bomo vzpostavili tudi sistem centralne administracije. Tablice bodo uporabljali učenci in učitelji pri pouku/pouku na daljavo.

Skupaj z učenci bomo uporabljali šolske spletne učilnice Moodle.

Za vse učence in učitelje smo pridobili licence za uporabo Microsoft-ovih storitev. Videokonferenčni sistem v okviru Microsoft Teams se bo uporabil v primeru pouka na daljavo.

Uporaba računalnikov v povezavi s projektorji in interaktivnimi tablami znamke Smart je možna v vseh učilnicah. Na ta način želimo olajšati pripravo na pouk strokovnim delavcem in povečati uporabo IKT pri pouku.

V prvi fazi projekta je nastala tudi nova šolska spletna stran, ki je dosegljiva na naslovu www.os-volicina.si. Z vsakim letom se vsebinsko, funkcionalno in oblikovno dopolnjuje. Želimo si nadaljnjega dobrega sodelovanje strokovnih delavcev pri vsebinskem sooblikovanju spletnih strani.

Šolski datotečni in testni spletni strežnik se bo zamenjal z novim. Starega smo uporabljali 14 let.

Preko projekta SIO-2020 bomo pridobili še nekaj prenosnih računalnikov.

Vodja projekta: Dani Sajtl

© 2004-2021 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | petek, 07. 05. 2021, 23:57