kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Izboljšave na področju IKT

S projektom Izboljšave na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), v katerega smo se vključili pred leti v okviru Mrež II, nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu.

Po potrebi se bo zamenjala in dopolnjevala IKT oprema. Zamenjali bomo še tri projektorje.

Uporaba računalnikov v povezavi s projektorji in interaktivnimi tablami znamke Smart je možna v vseh učilnicah. Na ta način želimo olajšati pripravo na pouk strokovnim delavcem in povečati uporabo IKT pri pouku.

Skupaj z učenci bomo uporabljali šolske spletne učilnice.

V prvi fazi projekta je nastala tudi nova šolska spletna stran, ki je dosegljiva na naslovu www.os-volicina.si. Z vsakim letom se vsebinsko, funkcionalno in oblikovno dopolnjuje. Želimo si nadaljnjega dobrega sodelovanje strokovnih delavcev pri vsebinskem sooblikovanju spletnih strani.

Registrator delovnega časa se bo programsko dopolnjeval na administrativnem delu.

Po potrebi bomo dopolnjevali znanje iz uporabe e-dnevnika in e-redovalnice.

Sodelujemo v projektu SIO-2020, preko katerega bodo dobavili novo računalniško opremo (namizni in prenosni računalniki) in izgradili brezžično omrežje Eduroam.

Vodja projekta: Dani Sajtl

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:13