Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu
Zdrava šola

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Izboljšave na področju IKT

S projektom Izboljšave na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), v katerega smo se vključili pred leti v okviru Mrež II, nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu.

Po potrebi se bo zamenjala in dopolnjevala IKT oprema.

V letošnjem šolskem letu bomo izvedli prehod iz lastnih spletnih učilnic Moodle (v1.9) na ARNES Učilnice, ki tudi temeljijo na Moodlu (v3.9). Z ARNESOM bomo za učitelje izvedli delavnico o uporabi novih spletnih učilnic. Učence bomo naučili uporabe novih spletnih učilnic, za katere se bodo sedaj uporabljali AAI prijavni podatki, enako kot za Microsoftove storitve.

Uporaba računalnikov v povezavi s projektorji in interaktivnimi tablami znamke Smart je možna v vseh učilnicah. Na ta način želimo olajšati pripravo na pouk strokovnim delavcem in povečati uporabo IKT pri pouku.

V prvi fazi projekta je nastala tudi nova šolska spletna stran, ki je dosegljiva na naslovu www.os-volicina.si. Z vsakim letom se vsebinsko, funkcionalno in oblikovno dopolnjuje. Želimo si nadaljnjega dobrega sodelovanje strokovnih delavcev pri vsebinskem sooblikovanju spletnih strani.

Iskala se bo nova rešitev za zajem in prikaz vremenskih podatkov, kajti obstoječa vremenska postaja žal ne deluje zanesljivo.

Sodelujemo v projektu Posodobitev računalniških omrežij na VIZ in IR optika 2. Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa. Projekt Posodobitev računalniških omrežij na VIZ ima namen posodobiti računalniška omrežja na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih.

Vodja projekta: Dani Sajtl

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 11:48 |