kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Zmanjševanje nasilja
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
Rastem s knjigo
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Bodi eko
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Naša mala knjižnica
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Simbioza Giba
Zobni alarm
Bodimo prijatelji

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Izboljšave na področju IKT

S projektom Izboljšave na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), v katerega smo se vključili pred leti v okviru Mrež II, nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu.

Po potrebi se bo zamenjala in dopolnjevala IKT oprema. Zamenjali bomo dva projektorja v šoli in dva v vrtcu. V dveh učilnicah bomo zamenjali interaktivni tabli in projektorja z interaktivnima zaslonoma, ki ju bomo pridobili v okviru projekta SIO-2020.

Uporaba računalnikov v povezavi s projektorji in interaktivnimi tablami znamke Smart je možna v vseh učilnicah. Na ta način želimo olajšati pripravo na pouk strokovnim delavcem in povečati uporabo IKT pri pouku.

Skupaj z učenci bomo uporabljali šolske spletne učilnice.

V prvi fazi projekta je nastala tudi nova šolska spletna stran, ki je dosegljiva na naslovu www.os-volicina.si. Z vsakim letom se vsebinsko, funkcionalno in oblikovno dopolnjuje. Želimo si nadaljnjega dobrega sodelovanje strokovnih delavcev pri vsebinskem sooblikovanju spletnih strani. Spletna stran se bo vsebinsko razširila s podstranmi o vremenu, pri čemer podatke zajemamo z lastno vremensko postajo na strehi šole. Zajete podatke pa bomo lahko primerjali s podatki druge vremenske postaje v Koreni.

Registrator delovnega časa se bo programsko dopolnjeval na administrativnem delu.

V Eduroam omrežje bomo postopno vključili vse uporabnike na šoli.

Sodelujemo v projektu SIO-2020, preko katerega bodo dobavili novo računalniško opremo (predvidoma komplet tablic).

Vodja projekta: Dani Sajtl

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | nedelja, 31. 05. 2020, 11:34