Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

Tematski naslov projekta v šolskem letu 2020/2021 je Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO.

Namen projekta je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti, problemu medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Izhodišče projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija združenih narodov.

Način sodelovanja v projektu je samostojna izvedba delavnic z učenci v okviru rednih aktivnostih po strokovnih navodilih.

Cilji projekta so:

otrokom dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti;
otroke spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša nestrpnost in kakšne so njegove posledice;
otroke spodbuditi k razvijanju in negovanju medsebojnih odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje, in spodbujanje medsebojnega prijateljstva ter sodelovanja.

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, učnim načrtom za osnovne šole in Agende OZN 2030. Podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic.

Projekt se izvaja v 1., 2. in 3. razredu.

Mentorice projekta: Učiteljice I. VIO

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | nedelja, 29. 11. 2020, 17:34