kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

Tematski naslov projekta je v šolskem letu 2018/2019 STOP OBREKOVANJU.

Namen projekta je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti, problemu obrekovanja ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Cilji projekta so:

otrokom dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti in spoznajo problematiko obrekovanja;
otroke spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša obrekovanje, in kakšne so njegove posledice;
otroke spodbuditi k razvijanju in negovanju medsebojnih odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje, in spodbujanje medsebojnega prijateljstva ter sodelovanja.

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, učnim načrtom za osnovne šole in Agende OZN 2030. Podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic.

Projekt v šolskem letu 2018/2019 podpirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za pravosodje. Častna pokroviteljica projekta je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Projekt se izvaja v 1., 2. in 3. razredu.

Mentorice projekta: Učiteljice 1. VIO

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:14