kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Zmanjševanje nasilja
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
Rastem s knjigo
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Bodi eko
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Naša mala knjižnica
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Simbioza Giba
Zobni alarm
Bodimo prijatelji

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

Tematski naslov projekta v šolskem letu 2019/2020 je PAST UPRAVIČENE NESTRPNOSTI.

Namen projekta je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti, problemu medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Izhodišče projekta je Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija združenih narodov.

Način sodelovanja v projektu je samostojna izvedba delavnic z učenci v okviru rednih aktivnostih po strokovnih navodilih.

Cilji projekta so:

otrokom dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti;
otroke spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša nestrpnost in kakšne so njegove posledice;
otroke spodbuditi k razvijanju in negovanju medsebojnih odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje, in spodbujanje medsebojnega prijateljstva ter sodelovanja.

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, učnim načrtom za osnovne šole in Agende OZN 2030. Podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic. Častni pokrovitelj projekta je varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Projekt se izvaja v 1., 2. in 3. razredu.

Mentorice projekta: Učiteljice I. VIO

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | petek, 14. 08. 2020, 16:22