Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Spodbujajmo prijateljstvo
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Zdrava šola
Dobro sem
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Naša mala knjižnica
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Bodi eko
365 dni telovadimo vsi
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

Tematski naslov projekta v šolskem letu 2023/24 je Stop sovražnemu govoru – spoštujmo razlike med nami.

Namen projekta je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti, problemu medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Izhodišče projekta je mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija združenih narodov.

Način sodelovanja v projektu je samostojna izvedba delavnic z učenci v okviru rednih aktivnosti po strokovnih navodilih.

Cilji projekta so:

otrokom dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti;
otroke spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša nestrpnost in kakšne so njegove posledice;
otroke spodbuditi k razvijanju in negovanju medsebojnih odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje, in spodbujanje medsebojnega prijateljstva ter sodelovanja.

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, učnim načrtom za osnovne šole in Agende OZN 2030. Podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic.

Projekt se izvaja v 1., 2. in 3. razredu.

Koordinatorica: Silva Potočnik, mentorice: učiteljice I. VIO

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 6:42 |