Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu
Zdrava šola

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

Tematski naslov projekta v šolskem letu 2022/2023 je Lepa beseda lepo mesto najde.

Namen projekta je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti, problemu medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.

Izhodišče projekta je Mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija združenih narodov.

Način sodelovanja v projektu je samostojna izvedba delavnic z učenci v okviru rednih aktivnosti po strokovnih navodilih.

Cilji projekta so:

otrokom dati priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti;
otroke spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša nestrpnost in kakšne so njegove posledice;
otroke spodbuditi k razvijanju in negovanju medsebojnih odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje, in spodbujanje medsebojnega prijateljstva ter sodelovanja.

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, učnim načrtom za osnovne šole in Agende OZN 2030. Podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic.

Projekt se izvaja v 1., 2. in 3. razredu.

Koordinatorica: Silva Potočnik, mentorice: učiteljice I. VIO

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 12:24 |