Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Spodbujajmo prijateljstvo
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Zdrava šola
Dobro sem
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Naša mala knjižnica
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Bodi eko
365 dni telovadimo vsi
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Zdrava šola

V tem šolskem letu je naša šola vstopila v Slovensko mrežo zdravih šol.

Evropska mreža zdravih šol je program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Nastala je kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije.

Vse šole, ki so vključene v mrežo Zdravih šol, so obljubile, da bodo spodbujale uresničevanje 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol:

Podpirali bomo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, med učenci in med zaposlenimi.
Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje.
Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Vodja projekta: Regina Dobaja

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 15. 6. 2024, 7:19 |