Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu
Zdrava šola

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Bodimi prijatelji

Na šoli že vrsto let poteka projekt medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na sprejemanju različnosti. Poimenovali smo ga Bodimo prijatelji. Je lepo utečena oblika sodelovanja.

V projekt so vključeni mlajši šolarji oz. učenci 1. VIO. V tem šol. letu bodo največkrat sodelovali učenci 3. razreda in člani dislocirane bivalne enote Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, enota Voličina.

Projekt je nastal z namenom, da poveže učence s skupino odraslih s posebnimi potrebami.

Zraven medgeneracijskega sodelovanja je namen projekta tudi ta, da učenci in posledično njihove družine sprejemajo drugačnost v svojem okolju ter spodbuja razvijanje socialnih veščin vseh vključenih.

Projekt izvajamo skozi celotno šolsko leto na šoli in v bivalni enoti, kjer bivajo člani zavoda. Kot mladi prijatelji odraslih s posebnimi potrebami se bodo učenci znotraj pouka, interesnih dejavnosti in prostega časa aktivno vključili v različne dejavnosti, ki jih organizira mentorica ali delovna skupina v bivalni enoti. Dejavnosti in njihovo število bomo prilagodili razmeram.

Učenci se s prebivalci enote družijo, igrajo, berejo, slikajo, jim pomagajo, skupaj sadijo in sejejo, se posladkajo s sladoledom, pojejo, z njimi igrajo družabne igre, plešejo in telovadijo, jih obiščejo s prijaznim darilcem, z njimi pokramljajo na sprehodu, jih obiščejo za pust, spremljajo rast dreves prijateljstva, pripravijo nastop ob praznikih … Dejavnosti izbiramo tako, da se prepletajo z letnim načrtom dela, programom dela interesnih dejavnosti, razrednih projektov, ki se povezujejo z vzgojnim načrtom šole in s šolskim ekološkim projektom Bodi eko.

Do sedaj se je pokazalo, da oblika tako zastavljenega projekta izkazuje, da medsebojno sodelovanje, pomoč in sprejemanje drugačnosti prispevajo k želenemu sobivanju in spoštovanju vsakega in vseh.

Vodja projekta: Regina Dobaja

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 11:49 |