kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Bodimi prijatelji

Na šoli že nekaj let poteka projekt medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na sprejemanju različnosti. V šolskem letu 2016/2017 smo ga poimenovali Bodimo prijatelji.

Vanj so vključeni mlajši šolarji, to so učenci 1. VIO, zlasti učenci, ki jih poučuje vodja projekta in člani dislocirane bivalne enote Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, enota Voličina.

Projekt je nastal z namenom, da poveže učence s skupino odraslih s posebnimi potrebami.

Zraven medgeneracijskega sodelovanja je namen projekta tudi ta, da učenci in posledično njihove družine sprejemajo drugačnost v svojem okolju ter spodbuja razvijanje socialnih veščin vseh vključenih.

Projekt izvajamo na šoli in v bivalni enoti, kjer bivajo člani zavoda. Kot mladi prijatelji odraslih s posebnimi potrebami se učenci znotraj pouka, interesnih dejavnosti in prostega časa aktivno vključujejo v različne dejavnosti, ki jih organizira mentorica šole ali delovna skupina v bivalni enoti.

S tesnim sodelovanjem obeh zavodov pripravljamo različne delavnice in srečanja. Dejavnosti izbiramo tako, da se prepletajo z letnim načrtom dela, programom dela interesnih dejavnosti, razrednih projektov, ki se povezujejo z vzgojnim načrtom šole in s šolskim ekološkim projektom Bodi eko. Učenci se s prebivalci enote družijo, igrajo, slikajo, jim pomagajo, skupaj sadijo in sejejo, se posladkajo s sladoledom, pojejo, z njimi igrajo družabne igre, plešejo in telovadijo, jih obiščejo s prijaznim darilcem, z njimi pokramljajo na sprehodu, jih obiščejo za pust, spremljajo rast dreves prijateljstva, pripravijo nastop ob praznikih ...

Do sedaj se je pokazalo, da oblika tako zastavljenega projekta izkazuje, da medsebojno sodelovanje, pomoč in sprejemanje drugačnosti prispeva k želenemu sobivanju in spoštovanju vsakega in vseh.

Vodja projekta: Regina Dobaja

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:13