Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Bodimi prijatelji

Na šoli že vrsto let poteka projekt medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na sprejemanju različnosti. Poimenovali smo ga Bodimo prijatelji. Je lepo utečena oblika sodelovanja.

V projekt so vključeni mlajši šolarji oz. učenci 1. VIO. V tem šol. letu so to učenci 1. razreda in člani dislocirane bivalne enote Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, enota Voličina.

Projekt je nastal z namenom, da poveže učence s skupino odraslih s posebnimi potrebami.

Zraven medgeneracijskega sodelovanja je namen projekta tudi ta, da učenci in posledično njihove družine sprejemajo drugačnost v svojem okolju ter spodbuja razvijanje socialnih veščin vseh vključenih.

Projekt izvajamo na šoli in v bivalni enoti, kjer bivajo člani zavoda. Kot mladi prijatelji odraslih s posebnimi potrebami se bodo učenci znotraj pouka, interesnih dejavnosti in prostega časa aktivno vključili v različne dejavnosti, ki jih organizira mentorica ali delovna skupina v bivalni enoti.

S tesnim sodelovanjem obeh zavodov pripravljamo različne delavnice in srečanja skozi celotno šolsko leto. Dejavnosti izbiramo tako, da se prepletajo z letnim načrtom dela, programom dela interesnih dejavnosti, razrednih projektov, ki se povezujejo z vzgojnim načrtom šole in s šolskim ekološkim projektom Bodi eko. Učenci se s prebivalci enote družijo, igrajo, berejo, slikajo, jim pomagajo, skupaj sadijo in sejejo, se posladkajo s sladoledom, pojejo, z njimi igrajo družabne igre, plešejo in telovadijo, jih obiščejo s prijaznim darilcem, z njimi pokramljajo na sprehodu, jih obiščejo za pust, spremljajo rast dreves prijateljstva, pripravijo nastop ob praznikih ...

Do sedaj se je pokazalo, da oblika tako zastavljenega projekta izkazuje, da medsebojno sodelovanje, pomoč in sprejemanje drugačnosti prispeva k želenemu sobivanju in spoštovanju vsakega in vseh.

Vodja projekta: Regina Dobaja

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | nedelja, 29. 11. 2020, 17:08