Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Teden pisanja z roko

Projekt Teden pisanja z roko 2020 bomo izvajali skozi vso šolsko leto. V projekt bodo vključeni učenci 1., 2. in 3. razreda. Vsak razred bo izvajal dejavnosti na določeno temo po svoji izbiri, v načrtovanje bomo skušali čim bolj vključiti učence same.

V tednu od 18. do 22. januarja 2021 bomo pisanju z roko namenili še posebno pozornost.

Za skupne cilje projekta smo si zadali:

da v tem šolskem letu in posebej v izbranem tednu čim več pišemo z roko,
o pomenu pisanja z roko opozorimo čim več ljudi,
predstavimo projekt,
v pisanje vključimo tudi svoje domače,
s svojim pisanjem razveseljujemo starejše in naše vrstnike.

Z raznolikimi dejavnostmi bomo skušali posredovali sporočilo, da na pisanje z roko kljub prednostim, ki jo nudi novejša tehnologija, ne smemo pozabiti in da moramo to veščino uriti v vseh starostnih obdobjih.

Mentorice: Učiteljice 1. VIO

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | sobota, 28. 11. 2020, 3:30