kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Zmanjševanje nasilja
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
Rastem s knjigo
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Bodi eko
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Naša mala knjižnica
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Simbioza Giba
Zobni alarm
Bodimo prijatelji

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Korak k Sončku

V šolskem letu 2019/20 bomo tretjič sodelovali z Zvezo Sonček pri projektu Korak k sončku. Temeljni cilj projekta, ki ga je podprl tudi Zavod za šolstvo RS, je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo in obenem ozaveščanje družbe o vključevanju. Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir in opozoriti na principe vključevanja, kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu.

Cilji projekta so:

sprejemati in razumeti vsakršne drugačnosti,
oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom z invalidnostjo omogočila enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki,
seznaniti strokovne delavce v vrtcih in šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno–izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in s starši,
svetovanje staršem.

Obliko in vsebino projekta bomo vključili v en dan dejavnosti, in sicer tehniški dan, ki smo ga poimenovali Z roko v roki, in ga bomo izvedli 26. 9. 2019. Pri dodatnem pouku tujega jezika bomo vključili literaturo oziroma film, ki govori o drugačnosti (Wonder). Pogovor o različnosti in učenje otrok za sprejemanje drugačnosti bomo vključevali v razredne ure.

Vodja projekta: Katja Majhenič

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | petek, 14. 08. 2020, 15:34