Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Spodbujajmo prijateljstvo
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Zdrava šola
Dobro sem
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Naša mala knjižnica
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Bodi eko
365 dni telovadimo vsi
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Korak k Sončku

V šolskem letu 2023/24 bomo sedmo leto zapored sodelovali z Zvezo Sonček pri projektu Korak k sončku. Temeljni cilj projekta, ki ga je podprl tudi Zavod za šolstvo RS, je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo in obenem ozaveščanje družbe o vključevanju. Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir in opozoriti na principe vključevanja, kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu.

Cilji projekta so:

sprejemati in razumeti vsakršne drugačnosti,
oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom z invalidnostjo omogočila enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki,
seznaniti strokovne delavce v vrtcih in šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno–izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in s starši,
svetovanje staršem.

Obliko in vsebino projekta bomo vključili v pouk, razredne ure, dodatni pouk, krožke, interesno dejavnost, kjer bomo izvedli pogovorne delavnice o različnosti in učenju otrok za sprejemanje drugačnosti.

Vodja projekta: Katja Majhenič

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 12. 4. 2024, 15:59 |