Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu
Zdrava šola

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Korak k Sončku

V šolskem letu 2022/23 bomo šesto leto zapored sodelovali z Zvezo Sonček pri projektu Korak k sončku. Temeljni cilj projekta, ki ga je podprl tudi Zavod za šolstvo RS, je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo in obenem ozaveščanje družbe o vključevanju. Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir in opozoriti na principe vključevanja, kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu.
Cilji projekta so:

sprejemati in razumeti vsakršne drugačnosti,
oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom z invalidnostjo omogočila enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki,
seznaniti strokovne delavce v vrtcih in šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno–izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in s starši,
svetovanje staršem.

Obliko in vsebino projekta bomo vključili v pouk, razredne ure, dodatni pouk, krožke, interesno dejavnost, kjer bomo izvedli pogovorne delavnice o različnosti in učenju otrok za sprejemanje drugačnosti.

Vodja projekta: Katja Majhenič

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 11:36 |