kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Bodi eko

Je šolski ekološki projekt. V njem z dejavnostmi prinašamo načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtec in v šolo, saj je vanj vključen zavod kot celota. Strmimo k ciljem, da se pri vseh vključenih gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju.

Glavni cilj

Glavni cilj projekta je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

Ostali cilji so:

vzgoja za okoljsko odgovornost,
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in medsebojna pomoč,
vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.

Načrtovane dejavnosti:

šolski projekt Ekobranje za ekoživljenje (Eko bralna značka),
zbiralne akcije v celotnem zavodu: odpadni papir, plastični zamaški, odpadne baterije,
humanitarne zbiralne akcije na šoli (oblačila, igrače, knjige, šolske potrebščine ...),
sodelovanje na med šolskim letom razpisanih ekoloških in humanitarnih projektih in natečajih,
menjalnici knjig in igrač,
eko dejavnosti in vsebine v okviru razrednih ur (2. in 3. VIO),
dejavnosti v okviru rednega pouka (npr. evropski jezikovni listovnik, projektne naloge ...),
razvijanje medsebojnih odnosov in vrednot, ki podpirajo dobre medsebojne odnose: medgeneracijska druženja (npr. spremljava rasti drevesa prijateljstva v sodelovanju z DBE Voličina - projekt Bodimo prijatelji, dejavnosti projekta Korak k sončku),
sledenje viziji šole in izbranim šolskim vrednotam,
izvedba krožka povezanega s temo zelišč,
tek podnebne solidarnosti,
skrb za okolico šole (cvetlična gredica),
obisk kmetije,
izvedba eko dne (I. VIO),
sodelovanje na natečajih projekta Šola Sobivanja,
prebiranje vsebinsko ekološko naravnane revije Modri Jan v I. VIO,
izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka,
učenje pravilnega vedenja: varčna raba virov, pravilen odnos do hrane, medsebojni odnosi, ločevanje odpadkov, zmanjševanje količine odpadkov, uporaba odpadnih materialov pri delu ...,
upoštevanje šolske ekolistine.

Ekološko naravnana šola ali ekološko naravnani vrtec bogati čustvene vezi otroka do narave. Poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem, vzgojiteljem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo v vzgojno-izobraževalnem procesu, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Skratka, celostno gradi človeka za prihodnost.

Vodji projekta: Regina Dobaja in Simona Čuček

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:14