kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Zmanjševanje nasilja
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
Rastem s knjigo
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Bodi eko
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Naša mala knjižnica
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Simbioza Giba
Zobni alarm
Bodimo prijatelji

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Jezikovni projekt programa Comenius
Young europeans looking for sense and orientation - Mladi iščejo smisel in orientacijo v evropskem prostoru

predstavitev cilji aktivnosti med partnerji aktivnosti v 2010/2011 rezultati

Načrtovane aktivnosti med partnerji

Čas Opis aktivnosti Dežela Partnerji
September 2009 Načrtovanje aktivnosti za projekt na vsaki partnerski šoli, oblikovanje timov, idej
Priprava za predstavitev sodelujoče šole
doma vsi
September 2009 Srečanje učiteljev: izmenjava materialov, dogovor o organizaciji in aktivnostih projekta Turčija
28. 9. - 3. 10. 2009
vsi
Oktober, november 2009 Izmenjava e-mail naslovov, dopisovanje učencev
Postavitev internetne strani
Raziskovalno delo: oblikovanje vprašalnikov
doma vsi
December 2009 Srečanje sodelujočih v projektu: skupne aktivnosti Francija
7. 12. - 12. 12. 2009
vsi
Januar, februar 2010 Analiza vprašalnikov, predstavitev rezultatov ter objava le teh na internetni strani in šolski tabli
Izmenjava pisem
doma vsi
Marec, april 2010 Evalvacija dela v prvi polovici leta
Delo na različnih področjih
Delavnice, razgovori s strokovnjaki
Priprava na srečanje
Izmenjava pisem
doma vsi
April 2010 Srečanje sodelujočih v projektu: skupne aktivnosti Danska
12. 4. - 16. 4. 2010
vsi
Maj, junij 2010 Aktivnosti na vsaki partnerski šoli: raziskovalno delo, izmenjava rezultatov, urejanje internetne strani, izmenjava pisem doma vsi
Junij 2010 Delovni obisk
Evalvacija dela v prvem projektnem letu
Izmenjava pisem
Ciper
7. 6. - 12. 6. 2010
vsi
Oktober 2010 Razstava likovnih del na sodelujočih šolah ter izbor najboljših, ki bodo objavljene na internetni strani
Oblikovanje internetne strani
Izmenjava pisem.
doma vsi
Oktober 2010 Srečanje sodelujočih v projektu: predstavitev razstave likovnih del, skupne aktivnosti. Nemčija
27. 9. - 2. 10. 2010
vsi
December 2010 Video klepetalnica: Delati ali študirati v tujini?
Izmenjava pisem
doma vsi
Januar, februar 2011 Evalvacija dela
Izmenjava pisem
Srečanje sodelujočih v projektu: skupne aktivnosti
Slovenija
31. 1. - 5. 2. 2011
vsi
Marec, april, maj 2011 Oblikovanje internetne strani
Posamezne aktivnosti na šoli
Klepetalnica in izmenjava pisem
Zaključevanje projekta
doma vsi
April 2011 Zaključno srečanje
Predatavitev končnih izdelkov
Evalvacija
Finska
11. 4. - 16. 4. 2011
vsi
Julij 2011 Objava rezultatov projekta doma vsi

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | sreda, 19. 02. 2020, 6:21