Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Knjižnica

Knjižnične novice
Šolska knjižnica
Bralna značka
Učbeniški sklad
Adobe Acrobat dokument Domače branje (seznam)
Adobe Acrobat dokument Cankarjevo tekmovanje
Šolske potrebščine 2023/24
COBISS+
Knjižnične novice

šolsko leto: objavil-a:

20. 9. 2023, 15:41
Mateja Karneža
1 od 2
2. dogodek Nacionalnega meseca skupnega branja

Pišemo in beremo

Učenci 4. razreda so napisali narobe pravljico, ki so jo vsak posebej prebrali svojim sošolcem v skupini. Po načelih formativnega spremljanja so po kriterijih uspešnosti podali sošolcem ob poslušanju pravljic svoje povratne informacije. Ob poslušanju in vrstniškem vrednotenju so zelo uživali. Svoje pravljice bodo poslali na šolski časopis Šolarček in z nekaterimi popestrili razredni strenski časopis.

Dogodkovnik NMSB

4. razred Knjižnica

20. 9. 2023, 15:29
Mateja Karneža
1 od 4
1. dogodek Nacionalnega meseca skupnega branja

Branje z lovcem

Učenci 4. in 5. razreda so v sklopu posebnega dne, ko so se z lovcem odpravili v gozd, posvetili nekaj časa skupnemu branju z lovcem. Gospod Kranvogel je učencem prebiral strokovno literaturo, ki ima v letošnjem projektu NMSB posebno težo, saj je ena imed nalog projekta branje strokovne literature. V roke je vzel revijo Lovec in učencem prebral strokovni članek o Lisici. Učenci so z zanimanjem poslušali in postavili lovcu kar nekaj vprašanj.

Dogodkovnik NMSB 23

4. razred 5. razred Knjižnica

8. 9. 2023, 16:25
Mateja Karneža
1 od 1
Nacionalni mesec skupnega branja

Današnji dan, 8. september, je uradni pričetek Nacionalnega meseca skupnega branja 2023, ki se mu bomo kakor že prejšnja leta tudi letos pridružili z našimi učenci.

V letošnjem letu bo projekt posebno pozornost namenili:

  • promociji nacionalnih projektov za spodbujanje branja in bralne pismenosti v domačem in mednarodnem prostoru,
  • branju strokovne in stvarne literature in
  • medgeneracijskemu branju.

O naših aktivnostih boste obveščeni na šolski spletni strani, lahko pa nam sledite tudi na dogodkovniku, kjer bodo objavljene vse naše dejavnosti, povezane z branjem.

Dogodkovnik NMSB23

Knjižnica


© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 22. 9. 2023, 12:40 |