Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Knjižnica

Knjižnične novice
Šolska knjižnica
Bralna značka
Učbeniški sklad
Adobe Acrobat dokument Domače branje (seznam)
Adobe Acrobat dokument Cankarjevo tekmovanje
Šolske potrebščine 2023/24
COBISS+
Učbeniški sklad

Učbeniški sklad vodi knjižničarka. Iz učbeniškega sklada si izposojajo učbenike učenci šole. Učenci se za učbenike naročajo v maju za prihodnje šolsko leto. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico.

V primeru, da učenec učbenika ne vrne ali je učbenik neprimeren za uporabo zaradi poškodb, plača odškodnino predvideno po Pravilniku o upravljanju učbeniškega sklada.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 13:24 |