Pomoč pri prijavi v Microsoft TeamsOblak 365Spletne učilnice Moodle

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Vrtec

Vrtčevske novice
Adobe Acrobat dokument LDN vrtca 2021/2022
Adobe Acrobat dokument Vloga za vpis otroka v vrtec
Projekt ELaDiNa
Vrtčevske novice

šolsko leto: skupina: objavil-a:

22. 12. 2021, 13:10
Larisa Senekovič
Projekt ELaDiNa v vrtcu

ELaDiNa - Early Language Development in Nature projekt poteka od septembra 2020 do avgusta 2023. Nosilec projekta je CŠOD.

Projekt ELaDiNa temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. V okviru projekta se razvija generični model, pripravlja in izvaja program treninga ter pripravlja priročnike za spoznavanje inovativnega poučevanja v naravi in razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, ki bodo obogatili pedagoški proces.

Ciljna skupina so otroci od 3 do 7 let.

Pri projektu ELaDiNa sodelujejo strokovnjaki iz Švedske, Slovenije in Nemčije. Partnerske organizacije so v projekt ELaDiNa vnesle svoje bogate izkušnje in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti. Rezultat intenzivne izmenjave izkušenj in znanja je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil in obogatil pedagoški proces. Udeleženci projekta bodo prispevali h globljemu razumevanju pomena otrokovih izkušenj v naravi za spodbujanje zgodnjega razvoja sporazumevalne zmožnosti.

Nosilci triletnega projekta so naslednje partnerske institucije:

Pridruženi partnerji projekta iz Slovenije so:

  • OŠ in vrtec dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
  • Vrtec Voličina
  • OŠ Slivnica pri Celju
  • Vrtec Galjevica
  • OŠ Litija
  • OŠ Miklavž na Dravskem polju

Informacije o projektu so objavljene v EU projektni kartici.

Informacije o projektu (EU projektna kartica)

Snežinke Zvezdice Lunice Mavrice Sončki Utrinki

11. 10. 2021, 13:12
Estera Pivec
1 od 6
Teden otroka

Teden otroka je potekal od 4. do 8. oktobra. Osrednja tema letošnjega Tedna otroka je bila: "Razigran uživaj dan". V sklopu tega tedna so nas obiskali nekateri posebni gostje. Gospod policist nam je povedal kako varno hodimo po cesti in kje se otroci smejo voziti v avtomobilu. Pogovorili smo se o njegovem delu in si ogledali policijski avtomobil. Obiskali so nas tudi gasilci, ki so nam pokazali pripomočke, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Ogledali smo si tudi različne gasilske uniforme in gasilski avto. Ob koncu tedna pa smo si ogledali še lutkovno predstavo Muca Copatarica. Otrokom je lutkovna predstava bila zelo zanimiva, saj so si prvič ogledali senčne lutke.

Sončki

7. 9. 2021, 17:57
mag. Anton Goznik
Zdravje v šoli – predavanje zelo dobro obiskano

Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med., spec., pediatrije, je na današnjem 1. roditeljskem sestanku za starše, ki imate otroke v vrtcu ali I. VIO izvedla predavanje z naslovom Zdravje v šoli. Staršem je svetovala tudi o primerni dolžini uporabe zaslonov pri otrocih in učencih.

Smernice za uporabo zaslonov so objavljene tudi na spletni strani OŠ Voličina.

Veseli smo, ker ste se starši srečanja udeležili v tako velikem številu. Zahvaljujem se vam, ker ste za udeležbo upoštevali pogoj PCT.

Adobe Acrobat dokument Podatki ob začetku šolskega leta 2021/22

Snežinke Zvezdice Lunice Mavrice Sončki Utrinki 1. razred
2. razred 3. razred


© 2004-2022 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 22. 1. 2022, 1:22