Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Prehrana

Šolska prehrana
Adobe Acrobat dokument Pravila šolske prehrane
Slovenski zajtrk
Dejavnosti s prehrano
Adobe Acrobat dokument Alergeni

Jedilniki za šolo:

02. 10. - 06. 10. 2023

Jedilniki za vrtec:


02. 10. - 06. 10. 2023
Šolska prehrana

Telefonska številka 02 729 57 56
E-pošta

Zdravo prehranjevanje je še posebej pomembno za otroke in mladostnike, saj je odraščanje obdobje intenzivnega razvoja posameznika. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem obdobju in s tem tudi na zdravje v odrasli dobi, zato je pomembno, da se v šoli zagotavljajo čim boljši pogoji za zdravo prehranjevanje.

Med zdrave prehranjevalne navade sodi uživanje zajtrka, ki so ga lahko deležni otroci prvega razreda tudi na naši šoli. Dobre navade temeljijo na rednem in zadostnem uživanju sadja in zelenjave, ki ju ponujamo ob vsakem obroku hrane. Vključeni smo v Šolsko shemo, projekt Evropske unije, z enotnim ciljem: izboljšati prehranske navade otrok. Ta finančno prispeva za nakup predvsem svežega sadja in zelenjave, ki je v večji meri pridelano pri lokalnih pridelovalcih, s katerimi sodelujemo že nekaj let in dobavljajo kakovostno sadje in zelenjavo.

Vpliv sadja in zelenjave na zdravje je odvisen od načina pridelave, zato bomo občasno v prehrano vključili sadje, zelenjavo in žita iz različnih shem kakovosti (npr. EKO, integrirano, izbrana kakovost), to so živila, katerim skupna lastnost je višja kakovost, saj so pridelana oz. predelana na način, ki daje živilom večjo vrednost. Ta živila so v večini lokalne pridelave oz. predelave in vsebujejo v primerjavi s konvencionalnimi živili več hranilnih snovi in vitaminov ter mineralov.

Na naši šoli nudimo štiri obroke hrane: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Cene obrokov so naslednje:

Obrok Cena / dan
Zajtrk 0,61 EUR
Malica 0,90 EUR
Malo kosilo 2,55 EUR (1. - 4. razred)
Veliko kosilo 2,79 EUR (5. - 9. razred)
Popoldanska malica 0,37 EUR (za učence v OPB)

Čas kosila je od 11.35 do 13.15.

Prehrano lahko starši odjavijo od 7.00 do 13.00 na tel. št.: 02 729 57 56 ali po e-pošti .

Odjavo malic in kosil upoštevamo pri vnaprej sporočenih dnevih odsotnosti v skladu s Pravili šolske prehrane OŠ Voličina, vendar le pod pogojem, da ste odjavo sporočili vsaj do 9.00 na dan, ko vašega otroka ne bo v šolo.

Po dogovoru pripravljamo tudi dietno prehrano, vendar le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila (medicinsko indicirana dieta). Vsa prehrana se pripravlja v šolski kuhinji OŠ Voličina.

Otrokom nudimo uravnoteženo, pestro, zdravo in zdravstveno neoporečno hrano. Navajamo jih na pitje vode in manj sladkih napitkov. Ker je pri načrtovanju prehrane treba upoštevati tudi želje otrok in mladostnikov ter jih uskladiti z raznimi priporočili, je zelo pomembna uravnotežena kombinacija pestro izbranih živil v obrokih. S tem namenom uvajamo tudi nove, oziroma manj znane jedi ter veliko polnovrednih žitnih izdelkov. Pri tem si želimo, da nas ustrezno podprejo tudi starši, s spodbujanjem otrok k sprejemanju in poskušanju novih jedi in razvijanju spoštljivega odnosa do hrane.

Naloge organizatorja šolske prehrane opravlja Jana Pernek.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 13:21 |