Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Prehrana

Prehrana v šoli in vrtcu.

Šolska prehrana
Adobe Acrobat dokument Pravila šolske prehrane
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Dejavnosti s prehrano
Adobe Acrobat dokument Alergeni

Jedilniki za vrtec:

25. 10. - 29. 10. 2021
Šolska prehrana

Telefonska številka 02 729 57 56
E-pošta

Zdravo prehranjevanje je še posebej pomembno za otroke in mladostnike, saj je odraščanje obdobje intenzivnega razvoja posameznika. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem obdobju in s tem tudi na zdravje v odrasli dobi, zato je pomembno, da se v šoli zagotavljajo čim boljši pogoji za zdravo prehranjevanje.

Med zdrave prehranjevalne navade sodi uživanje zajtrka, ki so ga lahko deležni otroci prvega razreda tudi na naši šoli. Dobre navade temeljijo tudi na rednem in zadostnem uživanju sadja in zelenjave, ki ju ponujamo ob vsakem obroku hrane. Poleg tega smo vključeni v Šolski shemo, ki je projekt Evropske unije. Ta finančno prispeva za nakup sadja in zelenjave v večji meri pri lokalnih pridelovalcih, ki pridelujejo sadeže in plodove v naravi, človeku in okolju prijazne načine.

Vpliv sadja in zelenjave na zdravje je odvisen od kakovosti pridelave, zato bomo občasno poskušali vključevati kvalitetno, eko ali integrirano pridelano sadje in zelenjavo iz bližnjega okolja, oziroma iz širšega območja Slovenije. Ta živila vsebujejo več hranilnih snovi, so sveža in boljšega okusa.

Na naši šoli nudimo štiri obroke hrane: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Cene obrokov so naslednje:

Obrok Cena / dan
Zajtrk 0,53 EUR
Malica 0,90 EUR
Malo kosilo 2,22 EUR (1. - 4. razred)
Veliko kosilo 2,43 EUR (5. - 9. razred)
Popoldanska malica 0,32 EUR (za učence v OPB)

Čas kosila je med 11.35 in 13.15.

Prehrano lahko starši odjavijo med 7.00 in 13.00 na tel. št.: 02 729 57 56 ali po e-pošti .

Odjavo malic in kosil upoštevamo pri vnaprej sporočenih dnevih odsotnosti v skladu s Pravili šolske prehrane OŠ Voličina, vendar le pod pogojem, da ste odjavo sporočili vsaj do 9:00 pred dnem, ko vašega otroka ne bo v šolo.

Po dogovoru pripravljamo tudi dietno prehrano, vendar le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila. Vsa prehrana se pripravlja v šolski kuhinji OŠ Voličina.

Otrokom nudimo uravnoteženo, pestro, zdravo in higiensko neoporečno hrano. Navajamo jih na pitje vode in manj sladkih napitkov. Ker je pri načrtovanju prehrane treba upoštevati tudi želje otrok in mladostnikov ter jih uskladiti z raznimi priporočili, je zelo pomembna uravnotežena kombinacija pestro izbranih živil v obrokih, zato uvajamo tudi nove, oziroma manj znane jedi ter veliko polnovrednih žitnih izdelkov. Pri tem pa si želimo, da nas ustrezno podprejo tudi starši, s spodbujanjem otrok k sprejemanju in poskušanju novih jedi in razvijanju spoštljivega odnosa do hrane.

Naloge šolskega organizatorja opravljala Nina Sirk.

© 2004-2021 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | sobota, 23. 10. 2021, 20:42