Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Prehrana

Prehrana v šoli in vrtcu.

Šolska prehrana
Adobe Acrobat dokument Pravila šolske prehrane
Shema šolskega sadja
Slovenski zajtrk
Dejavnosti s prehrano
Adobe Acrobat dokument Alergeni
Dejavnosti povezane s prehrano in spodbujanjem zdravega ter kulturnega prehranjevanja

Zdravo prehranjevanje je še posebej pomembno za otroke in mladostnike, saj je odraščanje obdobje intenzivnega razvoja posameznika. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem obdobju in s tem tudi na zdravje v odrasli dobi. Zato je pomembno, da se v šoli zagotavljajo čim boljši pogoji za zdravo prehranjevanje.

Med zdrave prehranjevalne navade sodi uživanje zajtrka, ki so ga lahko deležni otroci tudi na naši šoli. Dobre navade temeljijo tudi na rednem in zadostnem uživanju sadje in zelenjave, ki ju ponujamo ob vsakem obroku hrane. Poleg tega smo vključeni v Šolski shemo, ki je projekt Evropske unije. Ta pa finančno prispeva za nakup sadja in zelenjave v večji meri pri lokalnih pridelovalcih, ki pridelujejo sadeže in plodove na naravi, človeku in okolju prijazne načine.

Vpliv sadja in zelenjave na zdravje je odvisen od kakovosti pridelave, zato bomo občasno poskušali vključevati kvalitetno, bio ali integrirano pridelano sadje in zelenjavo iz bližnjega okolja, oziroma iz širšega območja Slovenije. Ta živila vsebujejo več hranilnih snovi, so sveža in boljšega okusa.

Na naši šoli nudimo štiri obroke hrane: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Po dogovoru pripravljamo tudi dietno prehrano, vendar le ob predložitvi zdravniškega potrdila. Vsa prehrana se pripravlja v šolski kuhinji OŠ Voličina.

Otrokom nudimo uravnoteženo, pestro, zdravo in higiensko neoporečno hrano. Navajamo jih na pitje vode in manj sladkih napitkov. Ker je pri načrtovanju prehrane treba upoštevati tudi želje otrok in mladostnikov ter jih uskladiti z raznimi priporočili, je zelo pomembna uravnotežena kombinacija pestro izbranih živil v obrokih, zato uvajamo tudi nove, oziroma manj znane jedi in veliko polnovrednih žitnih izdelkov. Pri tem pa si želimo, da nas ustrezno podprejo tudi starši, s spodbujanjem k sprejemanju in poskušanju novih jedi.

Vzgojno-izobraževalne ustanove so tista okolja, kjer je možno z ustreznimi strokovnimi in s sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na prehranjevalne navade in s tem zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov. Zelo pomemben je spoštljiv odnos do hrane, vendar pa nam brez podpore staršev to ne bo uspelo.

Šola ima pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja, zato je dolžna izvajati dejavnosti, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje otrok na šoli. Te dejavnosti na naši šoli potekajo v okviru razrednih ur, pri urah organiziranega podaljšanega bivanja, gospodinjstva, krožkih in naravoslovnih dneh. Teme so različne in se prilagajajo starostni stopnji učencev, hkrati pa se združujejo z dejavnostmi pod okriljem drugih projektov, to je: šolska shema (sadja in zelenjave) in tradicionalni slovenski zajtrk. Pouk o zdravem načinu življenja in prehranjevanja bo integriran v čim več učnih predmetov. Zaželeno je, da se aktivnosti izvajajo za celo šolo - aktivnosti, ki poučijo vse na šoli o zdravem in kulturnem prehranjevanju in razvijajo spoštljiv odnos do hrane.

Za vsak organiziran obrok se trudimo zagotoviti ustrezen čas, da otroci ne hitijo pri jedi (imajo dovolj časa, da uživajo v hrani, da jedo počasi in hrano dobro prežvečijo), in okolje, ki spodbuja pozitiven odnos do prehranjevanja (sede, umirjeno in prijetno vzdušje, estetsko urejen prostor in postrežba, ustrezen način postrežbe ipd.). Vzgojitelji, učitelji in drugo osebje se trudi biti otrokom vzor pri prehranjevanju in oblikovanju prehranjevalnih navad. Otroke v obliki različnih dejavnosti poučujemo o kulturi lepega vedenja pri mizi. V prostoru, kjer poteka prehranjevanje (npr. jedilnica), bomo namestili navodila o osnovni kulturi lepega vedenja pri mizi. S kulturo prehranjevanja je povezana tudi skrb za ustrezno higieno rok. Z rokami se pogosto prenašajo številne nalezljive bolezni, zato nam je pomembno, da si otroci temeljito umijejo roke pred jedjo, takoj po uporabi sanitarij in po vsakem umazanem delu. Nad umivalniki za umivanje rok bomo namestili navodila o pravilnem umivanju rok.

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | sobota, 28. 11. 2020, 2:22