Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Prehrana

Šolska prehrana
Adobe Acrobat dokument Pravila šolske prehrane
Slovenski zajtrk
Dejavnosti s prehrano
Adobe Acrobat dokument Alergeni

Jedilniki za šolo:

02. 10. - 06. 10. 2023

Jedilniki za vrtec:


02. 10. - 06. 10. 2023
Dejavnosti povezane s prehrano in spodbujanjem zdravega ter kulturnega prehranjevanja

Vzgojno-izobraževalne ustanove so tista okolja, kjer je možno z ustreznimi strokovnimi in s sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na prehranjevalne navade in s na tem zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov. Zelo pomemben je spoštljiv odnos do hrane, vendar pa nam brez podpore staršev to ne bo uspelo.

Šola ima pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja, zato je dolžna izvajati dejavnosti, ki spodbujajo zdravo in kulturno prehranjevanje otrok na šoli. Te dejavnosti na naši šoli potekajo v okviru razrednih ur, pri urah organiziranega podaljšanega bivanja, gospodinjstva, krožkih in naravoslovnih dneh. Teme so različne in se prilagajajo starostni stopnji učencev, hkrati pa se združujejo z dejavnostmi pod okriljem drugih projektov, to je: šolska shema (sadja in zelenjave) in Tradicionalni slovenski zajtrk. Pouk o zdravem načinu življenja in prehranjevanja bo integriran v čim več učnih predmetov. Zaželeno je, da se aktivnosti izvajajo za celo šolo - aktivnosti, ki poučijo vse na šoli o zdravem in kulturnem prehranjevanju in razvijajo spoštljiv odnos do hrane.

Za vsak organiziran obrok se trudimo zagotoviti ustrezen čas, da otroci ne hitijo pri jedi (imajo dovolj časa, da uživajo v hrani, da jedo počasi in hrano dobro prežvečijo), in okolje, ki spodbuja pozitiven odnos do prehranjevanja (sede, umirjeno in prijetno vzdušje, estetsko urejen prostor in postrežba, ustrezen način postrežbe ipd.). Vzgojitelji, učitelji in drugo osebje se trudi biti otrokom vzor pri prehranjevanju in oblikovanju prehranjevalnih navad. Otroke v obliki različnih dejavnosti poučujemo o kulturi lepega vedenja pri mizi. V prostoru, kjer poteka prehranjevanje (npr. jedilnica), bomo namestili navodila o osnovni kulturi lepega vedenja pri mizi. S kulturo prehranjevanja je povezana tudi skrb za ustrezno higieno rok. Z rokami se pogosto prenašajo številne nalezljive bolezni, zato nam je pomembno, da si otroci temeljito umijejo roke pred jedjo, po jedi, po uporabi sanitarij in po vsakem umazanem delu. Nad umivalniki za umivanje rok bomo namestili navodila o pravilnem postopku umivanju rok.

Naloge organizatorja šolske prehrane v tem letu opravljala Jana Pernek.

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 10. 2023, 11:13 |