Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Sodobna priprava hrane

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učiteljica Petra Šuman

Teme

Hranljive snov v povezavi zdravjem
Kakovost živil in jedi
Priprava zdrave hrane
Prehranske navade

Smotri

Učenci spoznajo pomen hrane za zdravje.
Spoznajo pomen varne, varovalne in zdrave prehrane, ter načine priprave hrane.
Razvijajo individualno ustvarjalnost.
Poglabljajo znanje pridobljeno pri pouku gospodinjstva v smislu usmerjanja v nadaljevanje šolanja na živilski, gostinsko - turistični in zdravstveni šoli.

Dejavnosti

Večino ur je namenjeno praktičnemu delu v novi sodobno opremljeni učilnici (kuhinji) namenjeni za gospodinjski pouk.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 24. 7. 2024, 23:01 |