Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Informacijsko opismenjevanje

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učiteljica Mateja Karneža

Učenec/-ka se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

Knjižnica kot informacijsko središče

opisati pomen knjižnic in knjižničnih zbirk,
razume razvrstitev knjižničnega gradiva v knjižnici,

Periodika kot vir informacij:

zna samostojno poiskati gradivo za določeno temo,
prepozne periodične publikacije (časopis, časnik, revija, zbornik, letopis, koledar, almanah, dnevnik, tednik, štirinajstdnevnik, mesečnik,
loči tiskane in elektronske publikacije,
kazalo, članek.

Zbirke podatkov:

klasična zbirka podatkov, elektronska zbirka podatkov,
zbirka podatkov šolske knjižnice, BOBIB, internet

Lokacije informacij:

spozna razliko med podatkom in informacijo,
seznanja se z možnostjo tekočega informiranja o publikacijah in novostih,
spoznava, kje se hranijo informacije,
navaja se na uporabo poiskane informacije,
ob različnih primerih se uči hranjenja informacij za kasnejšo uporabo

Informacijski viri pri projektnem in raziskovalnem delu:

monografske (knjige) in periodične (časopisje) publikacije,
avtorske pravice,
kritično mišljenje.

Pouk pri tem predmeti poteka v knjižnici in računalniški učilnici. Namenjen je temu, da se učenci naučijo samostojnega iskanja informacij iz časopisov, knjig, enciklopedij, interneta in nato te informacije uporabijo pri učenju, referatih ...

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 24. 7. 2024, 23:27 |