Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Izbirni predmeti

Uvod

Elektrotehnika
Glasbena dela
Gledališki klub
Infor. opismenjevanje
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Matematična delavnica I
Matematična delavnica II
Matematična delavnica III
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obd. gradiv: les
Obd. gradiv: umetne snovi
Projekti iz FIZ in ekologije
Rač. - Urejanje besedil
Rač. - Multimedija
Rač. - Računalška omrežja
Raziskovanje dom. okolice
Retorika
Sodobna priprava hrane
Sonce, Luna in Zemlja
Starinski in družabni plesi
Šolsko novinarstvo
Šport - Šport za sprostitev
Šport - Šport za zdravje
Šport - Izbrani šport
Turistična vzgoja
Varstvo pred naravnimi ...
Verstva in etika I
Vzgoja za medije: tisk
Zvezde in vesolje
Življenje človeka na Zemlji
Glasbena dela

Izberejo lahko učenci 7., 8. in 9. razreda
Število ur 35 (32) - 1 ura tedensko
Učitelj Natalija Šijanec

Cilji in vsebine:

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta GLASBENA DELA je, da učenci uresničijo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Učencem omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi.

Učenci spoznajo značilnosti različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov;
učenci poglobijo sposobnosti doživljajske in analitične recepcije;
navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del (npr. opera, balet, musical, ...);
razlikujejo zvočne barve;
orientirajo se v temeljnih oblikovnih značilnostih;
razumejo sintezo besedne in glasbene umetnosti;
poglobijo odnos do ljudske glasbene zapuščine;
svoja glasbena doživetja in predstave izražajo v drugih oblikah umetniške komunikacije: s pomočjo glasbene, besedne, likovne in gibno-plesne komunikacije;
razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov;
selektivno izbirajo medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov;
v okviru možnosti obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo;
znajo uporabljati glasbene informacije v priročni literaturi in na spletnih straneh.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 24. 7. 2024, 23:07 |