kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | povezave | galerija | prireditve | šolarček

Aktualno

torek, 16. 01. 2018, 20:50
objavil mag. Anton Goznik
Pouk opazovalo 9 ravnateljev in predstojnica ZRSŠ OE Maribor

V torek, 16. januarja 2018, je bilo v prostorih OŠ Voličina delovno srečanje, ki ga je organiziral ZRSŠ OE Maribor. Delovnega srečanja na temo pedagoškega vodenja, usmerjenega v procese učenja, se je udeležila ga. mag. Vera Bevc (predstojnica ZRSŠ OE Maribor) in ravnatelji: g. Boris Mlakar (OŠ Sveta Ana), g. mag. Mirko Žmavc (OŠ Cerkvenjak – Vitomarci), g. Darko Škerget (OŠ Sveta Trojica), ga. Andreja Košti (OŠ Sladki Vrh), g. Slavko Senekovič (OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol), ga. Mihelca Fajs (OŠ Rudolfa Maistra Šentilj), g. Darko Rebernik (OŠ Korena), ga. mag. Špela Drstvenšek (OŠ Toneta Čufarja) in g. mag. Anton Goznik (OŠ Voličina). Pri učiteljih Regini Dobaja, Nataši Herga Kosi in Davorinu Žižku smo opravili hospitacije po principu »Učnega sprehoda«. Vsi učitelji so pouk izvajali po načelih formativnega spremljanja. Na podlagi spremljave in zbranih dokazov se je v pedagoški diskusiji potrdilo, da so učenci vedeli, kaj se učijo in kje bodo to znanje uporabili. Prav tako so učenci poznali kriterije uspešnosti. Učenci so učencem pri FIZ podajali povratne informacije in s tem omogočali razmišljanje o učenju in o nadaljnjih korakih v procesu učenja. Vsem trem učiteljem: Regini, Nataši in Davorinu se zahvaljujem, da so bili pripravljeni postaviti na ogled pouk, ki ga izvajajo. V razgovoru so zraven povratne informacije o izvajanju pouka prejeli pohvale in potrditev, da v razredu delajo kakovostno. Čestitam.
torek, 16. 01. 2018, 11:55
objavila Petra Cvikl Marušič

Šport
Zimski športni dan

V četrtek, 18. 1. 2018, je za učence od 4. do 9. razreda zimski športni dan. Učenci so lahko izbirali med drsanjem in smučanjem. Podrobne informacije so v priponki.

Microsoft Word dokument Zimski športni dan 2018 - Obvestilo za starše - drsalci
Microsoft Word dokument Zimski športni dan 2018 - Obvestilo za starše - smučarji
ponedeljek, 15. 01. 2018, 13:52
objavila Estera Pivec

Snežinke
Teden brez igrač

V prejšnjem tednu smo v skupini Snežinke s polic umaknili igrače in nanje naložili odpadni material: različne škatlice, tulce, plastenke in blago. S pomočjo vzgojiteljic smo si izdelali nove igrače. Iz tulcev smo si naredili daljnoglede, iz škatel avtomobile, iz blaga pa rutice, ki smo si jih zavezali na glavo. Otroci so pridno polnili plastenke iz katerih smo si naredili snežake. Najbolj pa nam je bila zanimiva velika škatla v katero smo se lahko skrili prijateljem.

nedelja, 14. 01. 2018, 10:13
objavil Brane Lazič
Pohod Blaguško jezero - Mala Nedelja

Planinski krožek OŠ Voličina in PD Lenart vabita na pohod Blaguško jezero - Stara Gora - Gomila - Mala Nedelja. Pohod bo v soboto, 20. 1. 2018. Avtobusni prevoz stane 3 evre za osnovnošolce člane PZS. Vabljeni!

Več o pohodu
Plan pohodov za 2018
petek, 12. 01. 2018, 12:35
objavila Petra Munda

5. razred
6. razred
Šola v naravi - Pozdrav s Planinke 6

Pošiljamo še zadnji pozdrav pred odhodom v dolino. Za nami so nepozabna doživetja, majhne in velike zmage, predvsem pa nova znanja in osvojene veščine. Ni jih malo, ki bi še ostali. Stkala so so nova prijateljstva, prve ljubezni, spoznanja, kaj vse zmoremo in znamo. Učiteljski tim izreka pohvalo vsem učencem za izkazan trud in spoštovanje dogovorov. Pa še nekaj utrinkov, da nas boste laže pričakali. V Voličino prispemo okoli 15.30 ure.

četrtek, 11. 01. 2018, 15:40
objavila Mateja Karneža

5. razred
6. razred
Šola v naravi - Pozdrav s Planinke 5

V času, ki ga ne preživimo na smučiščih, čas zapolnimo z raznimi družabnimi igrami, glasbo, socialnimi igrami, risanjem, aktivnostmi na prostem in zanimivostmi astronomije.

sreda, 10. 01. 2018, 17:40
objavila Mateja Karneža

5. razred
6. razred
Šola v naravi - Pozdrav s Planinke 4

Tudi popoldan smo aktivni, čeprav dopoldan preživljamo na smučišču. Po popoldanskem počitku se vsak dan odpravimo na različne aktivnosti. Ena skupina se je podala na krajši pohod, na katerem smo si ogledali slap Skalca, druga pa je preizkušala svoje veščine v adrenalinskem parku.

nedelja, 17. 01. 2016, 20:42
objavil mag. Anton Goznik
Kratka zgodovina šolstva v Voličini (Sv. Rupert v Slovenskih goricah)

V zborniku Okno v svet, ki ga je OŠ Voličina izdala leta 2002 ob praznovanju 100-letnice šolske zgradbe in 245-letnice šolstva v Voličini, je na strani 16 na podlagi različnih virov zapisano, da je Sveti Rupert imel lastnega učitelja že v prvi polovici 18. stoletja. V prvi šolski kroniki piše, da je leta 1757 v kraju poučeval Mathias Possegger, ki je bil hkrati mežnar, organist, mrliški oglednik in cerkveni zvonar. Kot plačilo za opravljeno delo je prejemal zrnje, vino in šolnino v gotovini. V času poučevanja Mathiasa Posseggerja se je pouk izvajal v mežnariji, majhni leseni hiši, ki je stala na mestu pri cerkvi, kjer sedaj stoji staro šolsko poslopje iz leta 1838.

Pomembnejši dogodki skozi zgodovino šolstva v Voličini:
 • 1757 je bil v Svetem Rupertu že stalni učitelj,
 • 1838 je bila zgrajena prva osnovnošolska zgradba,
 • 1902 je zgrajena druga osnovnošolska zgradba (sedanja),
 • 1902 je zgrajena druga osnovnošolska zgradba (sedanja),
 • 1953 se je začela akcija za izgradnjo podružnične šole v Selcah, ki se ni zgradila,
 • 1969 enota vrtca v Selcah sprejme prve otroke,
 • 1970 je bila v celoti obnovljena šolska zgradba in zgrajen prizidek v pritličju,
 • 1972 se je pri igrišču uredila telovadnica,
 • 1994 se je izvedla nadgradnja prizidka,
 • 1994/95 se v Voličini odpre enota vrtca,
 • 1997 je bila ob šoli zgrajena športna dvorana,
 • 1999/00 smo začeli izdajati šolsko glasilo Šolarček,
 • 2002 smo izdali zbornik Okno v svet,
 • 2003/04 se je v 1. in 7. razred frontalno uvedla devetletna šola,
 • 2004 smo dobili nove šolske prostore v mansardi,
 • 2005 sta se k OŠ Voličina priključili enoti vrtca v Selcah in v Voličini,
 • 2007 smo izdali zbornik Voličina – moj svet,
 • 2009 smo izdali zbornik Selce – moj mali svet,
 • 2009 je bil zgrajen nov vrtec pri šoli,
 • 2009/10 so v vrtcu v Voličini prvič sprejeti otroci prvega starostnega obdobja,
 • 2010 smo odprli nov prizidek s knjižnico in obnovili večji del šole,
 • 2013 smo izdali zbornik Okno v svet – 2,
 • 2014/15 smo začeli uvajati prvi tuji jezik v 2. razred,
 • 2015/16 so se vsi učenci šole učili na teden vsaj 2 uri tujega jezika,
 • 2017 je bil slavnostni govornik na 7. prireditvi ob praznovanju 260-letnice organiziranega šolstva v Voličini predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
 • 2017 smo izdali zbornik Voličina – moj svet 2.

© 2004-2018 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | petek, 19. 01. 2018, 12:35

Bližnjice

Jedilniki
Izbirni predmeti
Zavrh in Voličina
Heroji furajo v pižamah


Ne spreglejte

Različni aktualni obrazci, seznami, dokumenti ...

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Adobe Acrobat dokument Katalog - nadarjeni 2017/18
Šolske potrebščine 2017/18
Adobe Acrobat dokument Pravila šolske prehrane
Shema šolskega sadja
Adobe Acrobat dokument Vloga za vpis otroka v vrtec
Varna raba internetaŠolarček

Naše šolsko glasilo se imenuje Šolarček. V šolskem letu izide 10 številk. S šolskim letom 2003/04 (številka 52) je na voljo tudi v elektronski obliki.

Šolsko leto 2017/2018
(zadnja številka: december 2017)

Arhiv:
Šolsko leto 2016/2017
Šolsko leto 2015/2016
Šolsko leto 2014/2015
Šolsko leto 2013/2014
Šolsko leto 2012/2013
Šolsko leto 2011/2012
Šolsko leto 2010/2011
Šolsko leto 2009/2010
Šolsko leto 2008/2009
Šolsko leto 2007/2008
Šolsko leto 2006/2007
Šolsko leto 2005/2006
Šolsko leto 2004/2005
Šolsko leto 2003/2004

Za prebiranje šolskega časopisa potrebujete program s katerim lahko odpirate PDF datoteke. Če ga na vašem računalniku še nimate si ga namestite.

Priporočamo uporabo programa Foxit Reader, ki je hiter, učinkovit, kompakten in se odlično obnese tudi na malo starejših računalnikih.Uporabite lahko seveda tudi najbolj znan program za branje PDF datotek Adobe Reader.