Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Novice

22. 9. 2023, 12:46
mag. Anton Goznik
Gradivo 3. sestanka sveta zavoda in 3. sestanka sveta staršev

Spoštovani člani sveta staršev in sveta zavoda, po pošti boste prejeli vabilo na 3. sestanek sveta zavoda in 3. sestanek sveta staršev, ki bo v četrtek, 28. 9. 2023, ob 17:30 v šolski jedilnici. Na spodnjih povezavah so objavljena gradiva oz. poročila, ki jih bomo obravnavali na sestanku. Prosim vas, da gradiva preberete in se sestanka udeležite. Hvala.

Adobe Acrobat dokument 1 Poročilo ravnatelja o realizaciji LDN
Adobe Acrobat dokument 2 Poročilo vodje vrtca o realizaciji LDN v vrtcu
Adobe Acrobat dokument 4 Poročilo o dodatnem delu v I. VIO
Adobe Acrobat dokument 5 Poročila o uspehih na tekmovanjih
Adobe Acrobat dokument 6 Analiza NPZ za šolsko leto 22/23
Adobe Acrobat dokument 7 Poročilo o delu z nadarjeni učenci, DSP in IDPP ...
Adobe Acrobat dokument 8 Poročilo svetovalne službe
Adobe Acrobat dokument 9 Poročila o delu na področju GUM, TIT in knjižnice
Adobe Acrobat dokument 10 Samoevalvacijsko poročilo ...
21. 9. 2023, 8:52
Marko Vrbec
1 od 3
Obisk botaničnega vrta

V ponedeljek, 18. septembra 2023, so imeli učenci od šestega do devetega razreda Osnovne šole Voličina naravoslovni dan, v sklopu katerega so obiskali Botanični vrt Univerze v Mariboru. V botaničnem vrtu so si učenci ogledali zanimive rastline iz različnih delov sveta in iz nabranih zelišč pripravili okusen namaz. 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred

20. 9. 2023, 20:36
Nataša Herga Kosi
1 od 24
Hermanov brlog Celje

Ali veste, kdo je Herman? To je lisjak, ki živi v svojem brlogu v Celju. Z učenci 1. VIO smo ga obiskali in se na obisku veliko novega naučili o bontonu, predvsem o bontonu pri mizi. Res pa je tudi, da so učenci o bontonu veliko že vedeli in to znanje pokazali. Učenci so uživali v učenju preko igre ter si izdelali svoj prvi poginjek, na katerega so narisali tudi svojo najljubšo hrano.

2. razred

20. 9. 2023, 19:45
Silva Potočnik
1 od 10
Kulturni dan v otroškem muzeju

Učenci 1. VIO so v sredo obiskali Hermanov brlog v Celju. Ogledali so si razstavo o bontonu in se v igri vlog pomerili v poznavanju bontona. Izkazali so se kot zelo dobri poznavalci lepega vedenja, za kar jih je kustosinja Barbara tudi pohvalila. Vsak učenec si je v delavnici izdelal svoj prvi pogrinjek. Spoznavali so stare igrače, največ zanimanja pri dečkih je bilo za električni vlak, pri deklicah pa za delo v banki. Kulturni dan smo zaključili s sprehodom po mestu in s pogledom na celjski grad.

3. razred

20. 9. 2023, 15:41
Mateja Karneža
1 od 2
2. dogodek Nacionalnega meseca skupnega branja

Pišemo in beremo

Učenci 4. razreda so napisali narobe pravljico, ki so jo vsak posebej prebrali svojim sošolcem v skupini. Po načelih formativnega spremljanja so po kriterijih uspešnosti podali sošolcem ob poslušanju pravljic svoje povratne informacije. Ob poslušanju in vrstniškem vrednotenju so zelo uživali. Svoje pravljice bodo poslali na šolski časopis Šolarček in z nekaterimi popestrili razredni strenski časopis.

Dogodkovnik NMSB

4. razred Knjižnica

20. 9. 2023, 15:29
Mateja Karneža
1 od 4
1. dogodek Nacionalnega meseca skupnega branja

Branje z lovcem

Učenci 4. in 5. razreda so v sklopu posebnega dne, ko so se z lovcem odpravili v gozd, posvetili nekaj časa skupnemu branju z lovcem. Gospod Kranvogel je učencem prebiral strokovno literaturo, ki ima v letošnjem projektu NMSB posebno težo, saj je ena imed nalog projekta branje strokovne literature. V roke je vzel revijo Lovec in učencem prebral strokovni članek o Lisici. Učenci so z zanimanjem poslušali in postavili lovcu kar nekaj vprašanj.

Dogodkovnik NMSB 23

4. razred 5. razred Knjižnica

19. 9. 2023, 18:30
Simona Čuček
1 od 13
Igriva košarka v 1. VIO

V torek, 19. 9., so učence 1. VIO obiskali mladi košarkaši KK Ajdas iz Lenarta. Pripravili so jim igrivo obhodno vadbo, ki je vsebovala elemente košarke. Učenci, ki so se v času vadbe spremenili v Dončića, Dragića, Prepeliča, Blažiča, Muriča, so zelo uživali. Pri tem so jim pomagali tudi starejši učenci naše šole, že uspešni mladi košarkaši Svit, Gal in Mark. Vsi skupaj so se imeli lepo.

1. razred 2. razred 3. razred

15. 9. 2023, 9:06
Janja Horvat
1 od 3
Tehniški dan - poklicna orientacija

V četrtek, 14. 9. 2023, so imeli učenci od 6. do 9. razreda tehniški dan. Tehniški dan je potekal na Celjskem sejmu, kjer so učenci obiskali ulico obrti.

Na ulici je bilo predstavljenih 11 poklicev: mizar, steklar, optik, kuhar, natakar, pek, slaščičar, oblikovalec kovin, strojni mehanik, klepar, krovec in voznik. Učenci so si ogledali predstavitev posameznih poklicev ter se lahko sami vključili v izdelavo izdelka in se preizkusili v posameznem poklicu.

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred

13. 9. 2023, 16:03
Petra Munda
1 od 5
Z lovcem v gozd

V torek, 12. septembra, so se četrto in petošolci z lovcem odpravili v gozd. Bivši učenec naše šole, g. Davorin Kranvogel, je z velikim veseljem in pedagoško noto učence popeljal v čarobni svet gozdnih živali. S svojo pomočnico, lovsko psičko, jih je navdušil in jim predal veliko znanja. V gozdu jim je pokazal lovske preže, solnice, krmilnice in lisičine. Spregovoril je tudi o vlogi in poslanstvu lovcev, njihovi skrbi in ljubezni do živali in narave.  Sedaj vsi vemo, da lovcev ne spoznamo po puški, temveč po lovskem klobuku. Naše druženje smo zaključili  z ogledom cimprače na Zavrhu.

4. razred 5. razred

13. 9. 2023, 13:35
mag. Anton Goznik
Sprememba Pravil šolskega reda in Hišnega reda OŠ Voličina

Na skupnem roditeljskem sestanku za starše učencev I. VIO, ki je bil torek, 12. 9. 2023, in na roditeljskem sestanku za starše učencev II. in III. VIO, ki bo v torek, 19. 9. 2023, so bila oz. bodo obravnavane spremembe Pravil šolskega reda OŠ Voličina in spremembe Hišnega reda OŠ Voličina. V prilogi te novice so v dokumentih označene spremembe aktov, ki jih je svet zavoda sprejel na 18. seji, 20. 2. 2018.

Z zeleno so označene spremembe oz. dopolnitve do zdaj veljavnih aktov, z modro so označeni deli besedila, ki bodo odstranjeni. Spremembe bo predvidoma Svet zavoda OŠ Voličina potrdil na 3. seji, ki bo 28. 9. 2023.

V celoti gledano bistvenih sprememb dokumenta ne prinašata, razen določil, ki urejajo neopravičeno izostajanje od pouka.

Prosimo vas, da dokumente pregledate in podate morebitne pripombe na šolski e-naslov: info@os-volicina.si, najkasneje do 22. 9. 2023. Hvala.

Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda OŠ Voličina
Adobe Acrobat dokument Hišni red OŠ Voličina

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 22. 9. 2023, 13:34 |

Ne spreglejte

Jedilniki
Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red
Šolske potrebščine 2023/24
Adobe Acrobat dokument NPZ - informacije 2023/24
Adobe Acrobat dokument Vloga za sub. šole v naravi
Adobe Acrobat dokument Vloga za vpis otroka v vrtec
Adobe Acrobat dokument Varstvo osebnih podatkov


Povezave

Adobe Acrobat dokument Zdrava šola - To sem jaz
Adobe Acrobat dokument Zbrali smo pogum
YouTube video Zavrh in Voličina
YouTube video Heroji furajo v pižamah
Varna raba interneta
Medijska in infor. pismenost
Vozniski-Izpit.com


Šolarček

Šolsko leto 2022/2023

Arhiv:

Šolsko leto 2021/2022
Šolsko leto 2020/2021
Šolsko leto 2019/2020
Šolsko leto 2018/2019
Šolsko leto 2017/2018
Šolsko leto 2016/2017
Šolsko leto 2015/2016
Šolsko leto 2014/2015
Šolsko leto 2013/2014
Šolsko leto 2012/2013
Šolsko leto 2011/2012
Šolsko leto 2010/2011
Šolsko leto 2009/2010
Šolsko leto 2008/2009
Šolsko leto 2007/2008
Šolsko leto 2006/2007
Šolsko leto 2005/2006
Šolsko leto 2004/2005
Šolsko leto 2003/2004

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih
Zdrava šola

eduroam