Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Koledar

Koledarji in urniki.

Šolski koledar
Število dni pouka
Časovna razporeditev pouka
Urnik zvonjenja

Ocenjevalne konference
Govorilne ure
Roditeljski sestanki
Dnevi odprtih vrat
Strokovne ekskurzije
Dnevi dejavnosti
Ostale dejavnosti
Proslave in prireditve

Adobe Acrobat dokument Vozni red šolskega avtobusa
Popoldanske mesečne govorilne ure

Popoldanske govorilne ure bodo vedno ob torkih, in sicer načeloma od 16. do 17. ure za učence I. VIO, od 16.45 do 17.45 za učence II. VIO in od 17.30 do 18.30 ure za učence III. VIO. Govorilne ure bodo vedno vsak drugi torek v mesecu, razen v mesecu juniju, ko bo govorilna ura prvi torek.

Datum Dan
13. 10. 2020 torek
10. 11. 2020 torek
8. 12. 2020 torek
12. 1. 2021 torek
9. 3. 2021 torek
11. 5. 2021 torek
1. 6. 2021 torek

© 2004-2021 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 15. 06. 2021, 17:39