Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Šola

Adobe Acrobat dokument Vzgojni načrt
Adobe Acrobat dokument Pravila šolskega reda
Adobe Acrobat dokument Hišni red

Prednostne naloge
Strateško načrtovanje
Razvojni načrt
Organiziranost
Šolska svetovalna služba
Svet staršev
Šolski sklad
Formativno spremljanje
Prožne oblike učenja
Delovne konference
Sodelovanje z okoljem

Otroški parlament
Pevski zbor
Podaljšano bivanje
Dodatni in dopolnilni pouk
Interesne dejavnosti
Tekmovanja
Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki oddelkov, ki jih starši izvolijo ali potrdijo na roditeljskem sestanku v septembru.

Skupina/razred Član sveta staršev
Vrtec Voličina - Snežinke Sara Damiš
Vrtec Voličina - Zvezdice Maja Pšajd Kosec
Vrtec Voličina - Lunice Vesna Veit
Vrtec Voličina - Sončki Sabina Vohl
Vrtec Voličina - Utrinki Maša Višnar
Vrtec Selce - Mavrice Mitja Grajfoner
1. a Marko Šilec
2. a Polona Kranvogel
2. b Barbara Kotnik
3. a Natalija Poštrak
4. a Jerneja Fišer Kurnik
5. a Barbara Klemenšak
6. a Matej Vrčko
6. b Nataša Vogrin
7. a Petra Kmetič
8. a Monika Mlinarič - predsednica
9. a Viktorija Zupanec
9. b Matjaž Oberlajt

Naloge članov sveta staršev so ob drugih tudi, da obveščajo vse starše o obravnavanih dogovorih in sklepih na sestankih in da skrbijo za obojestransko komunikacijo.

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 24. 7. 2024, 22:44 |