Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Spodbujajmo prijateljstvo
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Zdrava šola
Dobro sem
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Naša mala knjižnica
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Bodi eko
365 dni telovadimo vsi
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Bodi eko

Je šolski ekološki projekt. V njem z dejavnostmi prinašamo načrtno in celostno okoljsko vzgojo v vrtec in šolo, saj je vanj vključen zavod kot celota. Strmimo k ciljem, da se pri vseh vključenih gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju.

Glavni cilj

Glavni cilj projekta je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja. Vrednota skrb za okolje je v letošnjem šolskem letu ena izmed prioritet razvojnega načrta šole.

Ostali cilji so:

vzgoja za okoljsko odgovornost,
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in medsebojna pomoč,
vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.

Načrtovane dejavnosti:

šolski projekt Ekobranje za ekoživljenje (Eko bralna značka),
humanitarne zbiralne akcije na šoli (oblačila, igrače, knjige, šolske potrebščine ...),
sodelovanje na med šolskim letom razpisanih ekoloških in humanitarnih projektih in natečajih,
menjalnici knjig in igrač,
eko dejavnosti in vsebine v okviru razrednih ur (2. in 3. VIO),
dejavnosti v okviru rednega pouka (npr. projektne naloge ...),
tekmovanja,
razvijanje medsebojnih odnosov in vrednot, ki podpirajo dobre medsebojne odnose,
sodelovanje v projektu za razvijanje in podpiranje strpnosti (I.VIO),
sledenje viziji šole in izbranim šolskim vrednotam,
izvedba krožka povezanega s temo zelišč,
skrb za okolico šole (cvetlična gredica),
skrb za okolje s šolskimi čistilnimi akcijami,
obisk kmetije,
delo in učenje v učnih vrtovih,
ekološki projekt Sobivanje, ki združuje projekte iz vseh področij trajnostnega razvoja in celostno obravnava tematiko tega,
izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka,
učenje pravilnega vedenja: varčna raba virov, pravilen odnos do hrane, medsebojni odnosi, ločevanje odpadkov, zmanjševanje količine odpadkov, uporaba odpadnih materialov pri delu ...,
upoštevanje šolske ekolistine.

Ekološko naravnana šola ali ekološko naravnan vrtec bogati čustvene vezi otroka do narave. Poveča zavest in skrb za človeka, vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem, vzgojiteljem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo v vzgojno-izobraževalnem procesu, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Skratka, celostno gradi človeka za prihodnost.

Vodji projekta: Regina Dobaja in Simona Čuček

© 2004-2024 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 25. 7. 2024, 0:23 |