kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Zdravo telo za zdrav duh

Gibanje varuje in krepi človeško zdravje, tako telesno kot duševno.

Redno in zadostno gibanje je še posebej pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj vpliva na njihov celostni razvoj (telesni razvoj, čustveni razvoj, socialni razvoj ter razvoj kognitivnih spodobnosti - koncentracija, pomnjenje, razumevanje).

Če bo otrok obvladal svoje telo in bo s podobo svojega telesa zadovoljen, bo to pozitivno vplivalo na njegovo samostojnost, samozavest in tudi na njegovo samopodobo. Otrok, ki bo precej gibalno aktiven, se bo preko tega tudi naučil, da so za doseganje uspeha potrebni odločnost, disciplina in odrekanje. Telesna/gibalna dejavnost pozitivno vpliva tudi na razvoj kognitivnih sposobnosti. Kot so pokazale raziskave, si otroci, ki so gibalno zelo aktivni, prej in lažje zapomnijo novo snov, lažje sledijo pouku v šoli in imajo boljšo sposobnost koncentracije, poleg tega pa za šolsko delo porabijo manj časa kot drugi otroci.

Redna telesna/gibalna dejavnost pa vpliva tudi na splošno dobro počutje otrok in mladostnikov, na njihovo zdravje, krepi imunski sistem, preprečuje zgodnji začetek večine kroničnih nenalezljivih bolezni (srčno-žilne bolezni, kapi, visok krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2, osteoporoza, rak debelega črevesa ter rak na prsih) v dobi adolescence, izboljšuje spanec in varuje pred razvojem različnih odvisnosti.

Zato smo se odločili, da naše učence čim bolj vzpodbujamo, da so gibalno aktivni. Med rednimi urami pouka bomo vsak dan drugo in peto uro uvedli minuto za telo. Med urami športa pa bomo ciljno razvijali učenčevo koordinacijo, moč, hitrost, gibljivost in vzdržljivost. Merilo uspešnosti nam bodo testi ŠVZ kartona, ki jih bomo kontrolno izvajali trikrat letno. Prvo preverjanje bo zaključeno do konca novembra, drugo do konca februarja in tretje do konca maja. Z učenci bomo analizirali rezultate in spremljali njihov napredek. V prvem razredu bomo vsaj enkrat letno izvedli poskusno testiranje v enakih pogojih kot pravo testiranje (testirale bodo učenke višjih razredov, učenci bodo dobili svoje kartončke ...). S tem bomo prvošolčke bolje seznanili s posameznimi testi, njihovo pravilno izvedbo, pregnali strah pred določenimi nalogami in testatorji. Velik poudarek bomo namenili tudi pogovoru o pravilni in zdravi prehrani.

V Šolarčku in na spletni strani bomo objavili najboljše rezultate ŠVZ kartona po VIO, ločeno po spolu.

V prvem VIO je gibanje nasploh veliko vključeno tudi med vsebine ostalih ur (glasbena in likovna umetnost, matematika, spoznavanje okolja ...). Težimo k temu, da so čim več zunaj, na sprehodih, v katere vključujemo učne vsebine. Med urami pozornost učencev dvignemo z razgibalnimi vajami. Spodbujamo jih k pravilni drži in tudi doma k čim večjemu izkoristku prostega časa zunaj. Učence opozarjamo na zdravo prehrano, gibanje, pitje dovolj tekočine, počitek in na stvari, ki škodujejo našemu zdravju. Izvajajo se dihalne vaje, masaže in igre sproščanja.

V okviru tega projekta bomo izbrali tudi VZORNIKA in VZORNICO TELESA IN DUHA. Na zaključni prireditvi bosta izbrana učenca prejela posebno priznanje in nagrado.

Vsak razred bo v ožji izbor predlagal enega učenca in eno učenko. Izmed vseh predlogov bo komisija treh učiteljev oz. ostalih strokovnih delavcev izbrala enega učenca in eno učenko, ki najbolj ustreza kriterijem. Le-ti pa so:

vsaj prav dober učni uspeh (ali dvig končnega uspeha za dve oceni),
aktivno sodelovanje v vsaj eni interesni dejavnosti šole,
aktivno zastopanje šole na vsaj enem dogodku (športno tekmovanje, tekmovanje iz znanja, nastop izven šole z gledališkim klubom, folklorno skupino, vodenje proslave …),
aktivno ukvarjanje (vsaj 2-krat tedensko) z izvenšolsko dejavnostjo,
XT ŠVZ kartona vsaj 50,0,
brez vzgojnih ukrepov oz. opominov.

Vodja projekta: Petra Cvikl Marušič

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:13