Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Tek podnebne solidarnosti

Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja. Od leta 2011 so slovenski učenci skupaj pretekli že 382.829,29 km. Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje je tako s pretečenimi kilometri sklenjen že 9,5-krat.

V šolskem letu 2020/21 bomo učence OŠ Voličina v okviru športnega dne, ki bo v petek, 25. 9. 2020, ponovno spodbudili k solidarnosti, varčevanju z vodo, električno energijo, ločevanju odpadkov ... k vsemu, s čim lahko prispevamo k čim manjšim podnebnim spremembam.

Učenci si bodo pogledali različne video vsebine, igrali igre na temo solidarnosti in prispevanja k čim manjšim podnebnim spremembam ter nato izdelali likovni, glasbeni, literarni, video ... material za razstavo.

Mentorici: Katja Majhenič in Petra Cvikl Marušič

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | nedelja, 29. 11. 2020, 17:25