kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Tek podnebne solidarnosti

Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km).

V šolskem letu 2018/19 bomo učence OŠ Voličina spodbudili k solidarnosti in v okviru športnega dne, ki bo v soboto, 29. 9. 2018, organizirali tek za učence 1.-9. razreda. Pred tekom bomo izvedli pogovorno delavnico o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki in učencem razložili namen teka. Pri tem bomo uporabili gradiva Karitas (film, ppt predstavitev oziroma zgodbe). Pred tekom bodo učenci na listek zapisali specifičen namen teka, ki mu bodo kasneje pripisali kilometre. Listki bodo prilepljeni na plakat in izobešeni na vidnem mestu šole do konca šolskega leta.

Mentorici: Katja Majhenič in Petra Cvikl Marušič

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:13