kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Sodelovanje s starši

V projektu uspešno sodelujemo že več let. Učitelji se trudimo vzpostaviti sodelovalni odnos s starši in jih pridobiti za pozitivno sodelovanje, zato na naši osnovni šoli izvajamo naslednje oblike sodelovanja:

Formalne oblike:

roditeljski sestanki (Skozi šolsko leto se zvrstijo vsebinsko različni roditeljski sestanki, ki so pogojeni s časom, z vnaprej načrtovanimi vsebinami in konkretno problematiko, ki se pojavlja med šolskim letom v določenem oddelku.),
pogovorne ure (Na individualnih razgovorih razrednik seznani starše in se z njimi pogovarja o učno-vzgojnem uspehu, lastnostih in posebnostih učenca.),
pisna sporočila (vabila, obvestila, pisma),
svet staršev (v svetu staršev so predstavniki staršev, ki zastopajo njihove skupne interese).

Neformalne oblike:

dan odprtih vrat (odprte učne ure, odprta vrata šole ...),
telefonski pogovori med starši in učitelji,
sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah,
starši vodijo interesne dejavnosti,
elektronska komunikacija (za neposredne povratne informacije ali za kratka poročila).

V zadnjih letih pedagoški teoretiki in praktiki ugotavljajo, da je ob pridobivanju »šolskega« znanja zelo pomembno, da otroka naučimo samostojnosti in odgovornosti za svoja dejanja ter tudi različnih delovnih navad. Če torej želimo vzgojiti kompetentnega otroka, moramo odrasli delovati usklajeno, tudi če se v vzgojnih prijemih zmeraj popolnoma ne strinjamo.

Tudi učitelji se individualno izobražujemo s pomočjo strokovne literature, izmenjave izkušenj in znanj v kolektivu, da bi naša ravnanja bila kakovostna in strokovna.

Vodja projekta: Zdenka Ekselenski

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:15