kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Zmanjševanje nasilja
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
Rastem s knjigo
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Bodi eko
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Naša mala knjižnica
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Simbioza Giba
Zobni alarm
Bodimo prijatelji

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Simbioza Giba

Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh slovenskih generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja.

Simbioza Giba naslavlja predvsem dva prednostna področja:

povečanje deleža telesno dejavnih socialno ogroženih posameznikov, še posebej starejših in brezposelnih,
ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti.

Skozi akcijo zagovarjamo, da gibanje pomeni življenje in življenje je gibanje, zato je ključnega pomena, da sporočilo o zdravem načinu življenja širimo in krepimo zavest o pomenu gibanja za zdravje človeka in kvalitetnejše (katerokoli) življenjsko obdobje. Vseslovenska akcija bo potekala tudi v letu 2019 med 14. in 21. oktobrom.

Gibanje, telesna dejavnost, rekreacija in šport so pomembne prvine kakovostnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Slovenije. Gibanje v vseh življenjskih obdobjih pomembno oplaja celovit življenjski slog. Že davno odkrita skrivnost je, da prav vsebinska komponenta gibanja na celostni življenjski poti primerno nagrajuje starejše v svojem obdobju z avtonomno in radoživo starostjo ter energijo primerno obvladovanju težav duha in telesa. Pozitivno razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije.

V okviru preteklih akcij je bilo ugotovljeno, da je ponudba programov za telesno kulturo (predvsem starejših) omejena in neprilagojena socialnim razmeram, fizičnemu stanju posameznikov in njihovim interesom ter zmožnostim. Starejši občani po upokojitvi večinoma izgubijo stik z okolico, zato je vključenost starejših pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj tako medgeneracijskega sodelovanja kot ponovne socializacije starejših v družbeni prostor. Z vadbo pripomoremo tudi k boljšemu zdravju, kar pomeni tudi manjšo obremenitev državnega zdravstvenega sistema. Prav tako se po drugi strani ljudje med seboj premalo družimo, med generacijami pa nastaja konflikt, zato smo v Simbiozi prepoznali odlično priložnost v povezovanju generacij skozi gibanje, telesno dejavnost, šport, rekreacijo in spoznavanje zdravega načina življenja.

Cilji projekta ostajajo in jih s svojimi dejavnostmi širimo:

animacija k zdravemu življenjskemu slogu vseh generacij,
ustvarjanje harmonije medgeneracijskega sodelovanja,
sledimo k vsebinskim vrednotam "Življenje je gibanje in gibanje je življenje",
brezplačna priložnost za vse generacije, da spoznajo nove gibalno, rekreativno, športne aktivnosti in se udeležijo različnih vadb,
promoviranje aktivnega in zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih,
spodbujanje krogotoka ponudbe in povpraševanja,
povezovanje deležnikov izvajalcev,
prepoznavanje pozitivnega naboja prostovoljnega dela na športno gibalnem področju.

Vodja projekta: Petra Cvikl Marušič

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | petek, 14. 08. 2020, 15:46