Pomoč pri prijavi v Microsoft TeamsOblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
React-EU - IKT za VIZ
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Semena sprememb

V šolskem letu 2021/22 bodo učenci 4. a pri pouku nadaljevali s smernicami projekta Semena sprememb. Gre za projekt, katerega aktivnosti temeljijo na ciljih trajnostnega razvoja in razvijajo 5 ključnih vrednot: učenje za in skozi življenje; inovativna družba; zaupanje; kakovostno življenje in identiteta. Preko projekta v šoli gradimo na razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo; razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo; razvoju samoiniciativnosti in razvoju proaktivnosti.

S konkretnimi aktivnostmi v 4. a razredu in tudi na nivoju šole bomo podprli vsaj eno od vrednot vizije, ki se prepletajo tudi z vrednotami Vzgojnega načrta OŠ Voličina. Naučili se bomo novih veščin in se trudili izboljšati kakovost sobivanja.

Vodja projekta: Petra Munda

© 2004-2022 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 7. 10. 2022, 11:47