Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Semena sprememb

V šolskem letu 2020/21 bodo petošolci OŠ Voličina pri pouku nadaljevali s smernicami projekta Semena sprememb. Gre za projekt, katerega nosilec je Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana. Projekt in aktivnosti znotraj projekta temeljijo na Ciljih trajnostnega razvoja in razvijajo 5 ključnih vrednot: učenje za in skozi življenje; inovativna družba; zaupanje; kakovostno življenje in identiteta. Preko projekta v šoli gradimo na razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo; razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo; razvoju samoiniciativnosti in razvoju proaktivnosti.

S konkretnimi aktivnostmi v 5. razredu in tudi na nivoju šole bomo podprli vsaj eno od vrednot vizije, ki se prepletajo tudi z vrednotami Vzgojnega načrta OŠ Voličina. Naučili se bomo novih veščin in se trudili izboljšati kakovost sobivanja.

Vodja projekta: Petra Munda

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | nedelja, 29. 11. 2020, 17:40