kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Zmanjševanje nasilja
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
Rastem s knjigo
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Bodi eko
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Naša mala knjižnica
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Simbioza Giba
Zobni alarm
Bodimo prijatelji

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Semena sprememb

V šolskem letu 2019/20 bodo petošolci OŠ Voličina pri pouku nadaljevali s smernicami projekta Semena sprememb. Gre za projekt, katerega nosilec je Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana. Projekt in aktivnosti znotraj projekta temeljijo na Ciljih trajnostnega razvoja in razvijajo 5 ključnih vrednot: učenje za in skozi življenje; inovativna družba; zaupanje; kakovostno življenje in identiteta. Preko projekta v šoli gradimo na razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo; razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo; razvoju samoiniciativnosti in razvoju proaktivnosti.

S konkretnimi aktivnostmi v 5. razredu in tudi na nivoju šole bomo podprli vsaj eno od vrednot vizije, ki se prepletajo tudi z vrednotami Vzgojnega načrta OŠ Voličina. Naučili se bomo novih veščin in se trudili izboljšati kakovost sobivanja.

Vodja projekta: Petra Munda

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | petek, 14. 08. 2020, 16:30