kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Semena sprememb

V šolskem letu 2018/19 bodo petošolci OŠ Voličina sodelovali pri projektu Semena sprememb. Gre za projekt, katerega nosilec je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Projekt se izvaja s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda RS za šolstvo. Z izvajanjem inovativnih in ustvarjalnih izobraževalnih metod podpira razvoj človeških potencialov in humanih vrednot. Poudarek je na pripravi mladih za življenje, na temeljnih vrednotah sodelovanja, odgovornosti, spoštovanja in notranjega miru.

Učenci bodo imeli priložnost, da o ključnih vrednotah vizije razmišljajo in jih udejanjajo. Vizija Slovenije izpostavlja 5 ključnih vrednot: (1) učenje za in skozi življenje, (2) inovativna družba, (3) zaupanje, (4) kakovostno življenje in (5) identiteta. S konkretnimi aktivnostmi v 5. razredu in tudi na nivoju šole bomo podprli vsaj eno od vrednot vizije, ki se prepletajo tudi z vrednotami Vzgojnega načrta OŠ Voličina. Naučili se bomo novih veščin in se trudili izboljšati kakovost sobivanja.

Vodja projekta: Petra Munda

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:14