Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu
Zdrava šola

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
NA-MA POTI


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta NA-MA POTI poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo:
https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

V projektu Naravoslovna in matematična pismenost - spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost), bomo v načrtovanih aktivnostih sledili glavnemu cilju: razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske ...) učencev. Projekt poteka že šesto leto in se bo zaključil 31. 10. 2022. Naš VIZ sodeluje v projektu NA-MA POTI kot implementacijski.

V letošnjem šolskem letu se bomo posvetili urejanju dokumentacije ob zaključevanju projekta.

Članov šolskega projektnega tima je 12, ravnatelj in 11 učiteljev. V šolskem letu 2022/2023 bomo opravili naslednje naloge:

udeležba na delovnih srečanjih projektnega tima na VIZ z aktivnim sodelovanjem;
izpolnili letno vsebinsko poročilo,
preizkušanje primerov dejavnosti, razvoj novih primerov,
izvajanje medsebojnih hospitacij,
zapisali kazalnike prožnih oblik učenja in
izdelali izvedbeni kurikulum.

Vodja projekta: Janja Horvat

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 1. 10. 2023, 10:06 |