kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Zmanjševanje nasilja
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
Rastem s knjigo
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Bodi eko
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Naša mala knjižnica
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Simbioza Giba
Zobni alarm
Bodimo prijatelji

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
NA-MA POTI


V projektu Naravoslovna in matematična pismenost - spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost), ki traja 5 let, bomo v načrtovanih aktivnostih sledili glavnemu cilju: razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske ...) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol. Projekt poteka že tretje leto.

V šolskem letu 2019/2020 bomo v pouk aktivneje vpeljevali 2. gradnik matematične in naravoslovne pismenosti ter pripadajoče podgradnike. V ta namen je na OŠ Voličina ustanovljen projektni tim, ki sodeluje pri projektu. Člani tima bodo:

vabljeni na izobraževanje za uvajanje 2. gradnika NP in MAT pismenosti,
v obdobju od septembra 2019 do konca januarja 2020 bodo preizkusili 3 primere za 1. gradnik; zapišejo povratno informacijo v predlogo in oddajo v spletno učilnico,
v obdobju od februarja 2020 do konca šolskega leta 2019/2020 bodo preizkusili 3 primere za 1. + 2. gradnik (poudarek na 2. gradniku); zapisali povratno informacijo v predlogo in oddali v spletno učilnico,
vabljeni na druga izobraževanja za člane PT,
povezani z drugimi šolami,
vabljeni na delovna srečanja na VIZ (OŠ Voličina).

Glede na analizo stanja bomo v pouk postopoma in sistematično vnašali gradnike za izbrano vrsto pismenosti. Gradnike razvijajo razvojne šole.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ZRSŠ - domači projekti

Vodja projekta: Natalija Ornik Kramberger

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 21. 01. 2020, 5:07