Pomoč pri prijavi v Microsoft TeamsOblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
React-EU - IKT za VIZ
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
NA-MA POTI


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava na spletno stran projekta NA-MA POTI poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo:
https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

V projektu Naravoslovna in matematična pismenost - spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost), ki traja 5 let, bomo v načrtovanih aktivnostih sledili glavnemu cilju: razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol. Projekt poteka že peto leto in se bo zaključil aprila 2022 z zaključno konferenco. Naš VIZ sodeluje v projektu NA-MA POTI kot implementacijski.

V letošnjem šolskem letu se bomo posvetili 3. gradniku, torej odnosu do naravoslovja in matematike, hkrati pa bomo še naprej izvajali dejavnosti, ki podpirajo 1. in 2. gradnik.

Članov šolskega projektnega tima je 12, ravnatelj in 11 učiteljev. V šolskem letu 2021/2022 bomo opravili naslednje naloge:

udeležba na delovnih srečanjih projektnega tima na VIZ z aktivnim sodelovanjem;
udeležba na centralnih in regijskih usposabljanjih (različnih usposabljanj se udeležijo različni člani PT), kjer člani aktivno sodelujejo in nato posredujejo usvojeno znanje ostalim članom PT na šoli (nekatera usposabljanja bodo potekala tudi na daljavo);
preizkušanje primerov dejavnosti, razvoj novih primerov;
izvajanje medsebojnih hospitacij;
sodelovanje pri evalvaciji in merjenju napredka kompetenc;
sodelovanje pri srečanjih, ki bodo potekala v mreži med IVIZ in RVIZ v OE ZRSŠ;

Vodja projekta: Janja Horvat

© 2004-2022 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 7. 10. 2022, 10:32