Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Uvajanje evropskega jezikovnega listovnika

"Evropa prihodnosti bo, tako kot zdaj in v preteklosti, Evropa jezikovne raznolikosti. Prav v tem se skriva velika moč Evrope. V Evropi bi morali vsakomur omogočiti, da se uči jezike vse življenje. Vsak si zasluži priložnost, da izrabi kulturne in gospodarske prednosti, ki jih ponujajo jezikovne spretnosti. Učenje jezikov pomaga tudi razvijati strpnost in razumevati ljudi iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij."
(Poslanica Sveta Evrope in Evropske unije ob Evropskem dnevu jezikov 2001)

Učenje in poučevanje tujega jezika je izjemno zapleten in kompleksen proces, ki zahteva in vključuje zmožnosti, znanja in spretnosti na različnih ravneh.

Prav je, da dvignemo zavedanje vsakega posameznika o pomembnosti znanja in učenja tujih jezikov, ki je vseživljenjska potreba in dolžnost vsakega posameznika in celotne družbe.

Evropski jezikovni listovnik (EJL) je dokument, s pomočjo katerega lahko učenci v določenem časovnem obdobju, na sistematičen način beležijo in prikažejo svoje zmožnosti, dosežke in izkušnje z jezikovnim učenjem, vključuje pa tudi njihove izdelke. EJL je torej instrument, ki učencem omogoča, da na mednarodno prepoznaven način beležijo stopnjo svoje jezikovne izvedenosti, pridobljene bodisi v šoli ali izven nje. EJL temelji na zamisli, da bi pri mladih spodbujal večjezičnost, različne spretnosti in odnose za t. i. evropsko državljanstvo.

V ta namen na OŠ Voličina že vrsto let poteka projekt Uvajanje evropskega jezikovnega listovnika. V tem šolskem letu bodo vanj vključeni učenci 7. a razreda.

Vodja projekta: Irena Zgaga

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | nedelja, 29. 11. 2020, 17:06