Oblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Projekti

Semena sprememb
Spodbujajmo prijateljstvo
Evropa v šoli
Korak k Sončku
Mednarodni dan strpnosti
Dobro sem
Gibanje za učenje
Množični tek otrok
Varno v vrtec in šolo
Zlati Sonček
Bodimo prijatelji
Zobni alarm
Naša mala knjižnica
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Rastem s knjigo
Bralna pismenost
Izboljšave na področju IKT
Posodobitev omrežij LAN
Bodi eko
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Teden pisanja z roko
Turizmu pomaga lastna glava
ELaDiNa v vrtcu
Zdrava šola

Nekateri pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Uvajanje evropskega jezikovnega listovnika

"Evropa prihodnosti bo, tako kot zdaj in v preteklosti, Evropa jezikovne raznolikosti. Prav v tem se skriva velika moč Evrope. V Evropi bi morali vsakomur omogočiti, da se uči jezike vse življenje. Vsak si zasluži priložnost, da izrabi kulturne in gospodarske prednosti, ki jih ponujajo jezikovne spretnosti. Učenje jezikov pomaga tudi razvijati strpnost in razumevati ljudi iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij."
(Poslanica Sveta Evrope in Evropske unije ob Evropskem dnevu jezikov 2001)

Učenje in poučevanje tujega jezika je izjemno zapleten in kompleksen proces, ki zahteva in vključuje zmožnosti, znanja in spretnosti na različnih ravneh.

Prav je, da dvignemo zavedanje vsakega posameznika o pomembnosti znanja in učenja tujih jezikov, ki je vseživljenjska potreba in dolžnost vsakega posameznika in celotne družbe.

Evropski jezikovni listovnik (EJL) je dokument, s pomočjo katerega lahko učenci v določenem časovnem obdobju na sistematičen način beležijo in prikažejo svoje zmožnosti, dosežke in izkušnje z jezikovnim učenjem, vključuje pa tudi njihove izdelke. EJL je torej instrument, ki učencem omogoča, da na mednarodno prepoznaven način beležijo stopnjo svoje jezikovne izvedenosti, pridobljene bodisi v šoli ali izven nje. EJL temelji na zamisli, da bi pri mladih spodbujali večjezičnost, različne spretnosti in odnose za t. i. evropsko državljanstvo.

V ta namen na OŠ Voličina že vrsto let poteka projekt Uvajanje evropskega jezikovnega listovnika. V tem šolskem letu bodo vanj vključeni učenci 9. a razreda.

Vodja projekta: Irena Zgaga

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 1. 10. 2023, 10:32 |