kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Razvijanje klime za uspešno delo

Za dobro delovanje naše šole je pomembno, da neguje dobre odnose med učitelji, učenci in starši ter ustvarja vzpodbudno okolje, v katerem se vsi počutimo varne in sprejete. Ustrezna klima pripomore, da vsak izmed nas razvija svojo osebnost na intelektualnem, emocionalnem in socialnem področju. S tem skupaj ustvarjamo pozitivno in vzpodbudno klimo.

V šolskem letu 2018/2019 bomo nadaljevali z dejavnostmi v tem projektu. Vse dejavnosti bodo povezane z vizijo naše šole ter z razvojnim in vzgojnim načrtom šole, poudarek pa bo na kakovostnih medosebnih odnosih in sodelovanju, saj gre razvoj družbe v smer vse večjega poudarjanja sposobnosti sodelovanja.

Vsak izmed strokovnih delavcev bo z različnimi dejavnostmi poskrbel za svoj osebnostni in profesionalni razvoj ter svoje znanje prenašal na učence. Vsi skupaj se bomo trudili, da bo pozitivna klima srce in duša naše šole.

Vodji projekta: Dani Sajtl in Simona Čuček

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:14